Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Financiële vooruitblik 2019: zweven tussen hoop en vrees

Volatiliteit is de nieuwe realiteit.

De wereldeconomie lijkt wel een dubbeltje op zijn kant. Wereldwijd worden de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld maar een recessie lijkt voorlopig nog niet aan de orde. Gaat het in 2019 opnieuw de goede richting uit of wordt het gevreesde R-woord een feit?

Lees het marktoverzicht 2018-2019

Onduidelijkheid troef

Zelden was er onder beleggers zo weinig eensgezindheid over de economische vooruitzichten als nu. De klassieke signalen blijken vandaag bijzonder moeilijk in te schatten. Al maanden zien we in de Verenigde Staten dat het verschil tussen de lange- en de kortetermijnrente afneemt. Pessimistische beleggers zien zo’n ‘afvlakkende rentecurve’ als een alarmsignaal dat wijst op een nakende recessie. Optimistische beleggers denken dan weer dat de nood aan verdere rentestijgingen begint weg te ebben. Dit zou betekenen dat de centrale bank eerder dan verwacht de renteverhogingen zal stopzetten, of toch minstens even de pauzeknop zal indrukken, wat een positief effect zou hebben op de koersen.

Ook over het verdere verloop van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten is het onduidelijkheid troef. Op de bijeenkomst van de G20 begin december beloofden president Trump en de Chinese leider Xi Jinping om geen nieuwe invoerheffingen in  te voeren. Plots leek het water tussen beide landen minder diep, waardoor er prompt een vroege eindejaarsrally op gang leek te komen. De euforie was echter van korte duur. De strijd tussen Amerika en China is duidelijk nog niet voorbij. Het wordt met de dag duidelijker waar die écht om draait: het technologische leiderschap in de wereld.

Wispelturige markten

De huidige ambiguïteit mogen we als een voorsmaakje beschouwen voor wat 2019 brengt. Het ziet ernaar uit dat de markten zich ook volgend jaar erg wispelturig zullen gedragen. De verdere normalisatie van het monetaire beleid, zowel in de VS als in Europa, zal niet zonder slag of stoot verlopen. In Europa zijn de Brexit en de Italiaanse budgettaire problemen tekenend voor het dieper liggende probleem van het groeiende populisme, wat de cohesie tussen de lidstaten op termijn onder druk dreigt te zetten. Op welke manier zich dat zal manifesteren in 2019 is koffiedik kijken – politiek is sowieso onvoorspelbaar – maar het is wel duidelijk dat beleggers hier de komende maanden rekening mee moeten houden. Samen met aanhoudende handelsspanningen weerspiegelt zich dit nu al in de daling van de macro-economische vertrouwensindicatoren.

In de Verenigde Staten zal President Trump in 2019 alles uit de kast halen om de groeicyclus te rekken en de markten kunstmatig voort te stuwen. Het gevaar van oververhitting van de economie blijft echter om de hoek loeren. Een rentestijging kan dit gevaar afwenden, maar is dan weer slecht nieuws voor beleggers. Stijgende rentevoeten kunnen bovendien het einde betekenen van de massieve inkoopprogramma’s van eigen aandelen die de Amerikaanse beurskoersen de afgelopen jaren hebben ondersteund. Het is in elk geval duidelijk dat de Verenigde Staten vroeg of laat de rekening van het expansieve Trump-beleid gepresenteerd krijgen, maar wellicht is dit nog niet voor meteen: nog steeds sterke consumptiecijfers en vooruitlopende macro-economische indicatoren duiden eerder op een verderzetting van de groei in 2019.

Opkomende markten

In Azië blijft China een groeimotor voor de regio. De Chinese centrale bank is nog steeds in stimuleringsmodus: voor 2019 wordt voor 350 miljard dollar aan monetaire stimuli voorzien. Tegelijkertijd staan er belangrijke infrastructuurinvesteringen op stapel en werden er belastingverlagingen aangekondigd voor de bedrijven en de gezinnen. De Amerikaanse handelsbelemmeringen en structurele onevenwichten in eigen land zullen echter een belangrijke impact hebben, waardoor de Chinese groei in 2019 zal terugvallen tot 5,5 à 6,5 %. Het is nog de vraag of dit gecompenseerd zal kunnen worden door een toename van de binnenlandse consumptie. Dat kan de groei in de hele Aziatische regio aantasten. Ook voor andere kwetsbare opkomende markten kan 2019 een moeilijk jaar worden.  Denken we maar aan Turkije, Zuid-Afrika en Venezuela, die het niet gemakkelijk zullen hebben om hun tekorten te herfinancieren. Daartegenover staat dat de economische fundamenten in de opkomende markten er in het algemeen goed voorstaan. Na de gevoelige correctie in 2018 zijn de beurswaarderingen bovendien aantrekkelijker geworden, terwijl de verwachting is dat de dollarkoers in 2019 stabiliseert. Dit laatste is goed nieuws voor kapitaalstromen naar die regio’s.

Recessie nog niet voor meteen

Na een moeilijke beursjaar staan de waarderingen terug op een aantrekkelijk niveau. En als we de macro-economische gegevens mogen geloven, blijven de vooruitzichten voor de wereldeconomie er al bij al behoorlijk uitzien. De groei van de winstmarges schommelt wereldwijd nog altijd rond de 7 %. Zo lijkt de wereldeconomie na een periode van sterke economische expansie weer aan te knopen met normale groeicijfers. Bovendien blijven de typische excessen die wijzen op een recessie voorlopig uit. Er is nog geen sprake van overdreven consumptie, overinvesteringen, vastgoedbubbles of excessieve looninflatie. Voorlopig blijft de hoop dus primeren op de vrees.

Wel zullen beleggers in deze nieuwe realiteit terug meer aandacht schenken aan de “basics” van het beleggen: het respecteren van een voldoende lange beleggingshorizon, zorgen voor spreiding in de portefeuille, en het niet passief volgen van de markten, maar het kiezen voor selectiviteit en actief beheer.

Voor het volledig marktoverzicht 2018-2019, klik hier.

In een notendop

  • De markten zullen zich In 2019 blijven erg wispelturig gedragen.
  • De verdere normalisatie van het monetair beleid in de VS en in Europa zal niet zonder slag of stoot verlopen.
  • 2019 kan een moeilijk jaar worden voor de opkomende markten.
  • De kroniek van een voorspelde recessie wordt voor 2019 niet bevestigd.

Welke beleggingsstrategie volgt u best in 2019?

Vraag raad aan uw adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?