Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vooruitzichten voor aandelen uit opkomende markten

Door Fidelity

Er zijn redenen om positief te zien.

In 2018 hadden beleggers te kampen met een groot aantal zowel wereldwijde als lokale problemen. Deze oefenden in verschillende mate en op verschillende gebieden druk uit op de ontwikkelingslanden. Welke zijn de vooruitzichten voor de aandelen uit opkomende markten in 2019 volgens fondsbeheerder Fidelity?

Handelsoorlogen

In 2018 volgende de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op , met overloopeffecten als katalysator. Terwijl sommige van deze problemen specifieker waren, hadden andere aanzienlijker gevolgen voor de activaklasse in het algemeen. Een voorbeeld daarvan waren de handelsoorlogen, die het negatieve sentiment in de hand werkten. In januari 2019 wordt de export uit China naar de VS aan verdere invoertarieven onderworpen. Het wordt dan ook interessant om te zien welke weerslag dit zal hebben op de Chinese markt.

Een eventuele verdere verzwakking van de Chinese renminbi zal cruciaal zijn voor de toekomstige Chinese consumptie-intenties. Wij denken dat de Chinese overheid deze consumptie zal trachten te stimuleren, en dat dit een zeer positieve stimulans zal zijn voor de binnenlandse markt en mogelijk ook de materialensector. Hoewel het sentiment in de opkomende markten niet echt positief was, denken we dat een reactie van China zal helpen om de markt nieuw leven in te blazen. Gezien het belang van China in de globale visie van beleggers op de brede activaklasse van opkomende markten, focussen we ons bij het maken van deze overwegingen doelbewust op China. In het algemeen zullen de opkomende landen een economische divergentie blijven vertonen.

De beste kansen grijpen

Vanuit wereldwijd oogpunt zijn bedrijven die in hun segment marktleider zijn en die duurzame resultaten en een duurzame cashflow kunnen genereren, de interessantste beleggingsideeën. De toenemende koopkracht van de consumenten in opkomende landen geeft aan dat er in heel wat consumentgerelateerde segmenten kansen voor het grijpen liggen.

De groeibevorderende factoren op lange termijn blijven intact, ondanks een vertraging op korte termijn: de technologische vooruitgang houdt aan en de penetratiegraad van heel wat diensten en producten is nog steeds ondermaats. In het algemeen gaat de consumentenvraag in China achteruit, maar de algemene groei op lange termijn vertoont een duidelijke opwaartse trend.

Elders lijken de hogere olieprijzen duurzaam, aangezien productieknelpunten en disruptie de olieprijs ondersteunen. We zijn blootgesteld aan energie via financiële waarden in olieproducerende landen waar de banken een multipliereffect bieden bij hogere olieprijzen. Wat de rechtstreekse blootstelling aan energie betreft, gaat onze keuze naar Russische bedrijven die belastingvoordelen genieten en een sterke vrije cashflow hebben. Importerende landen zoals India bevonden zich onlangs in woelige wateren, maar de economie groeit goed. We blijven positief staan tegenover Indiase financiële waarden, die in een inflatoir klimaat hun inkomsten kunnen beschermen door de rente op leningen te verhogen.

Bovenal blijft een consequente benadering cruciaal: we blijven ons focussen op het identificeren van kwaliteitsvolle bedrijven die op middellange tot lange termijn een aantrekkelijk aandeelhoudersrendement kunnen opleveren, in de overtuiging dat de fundamentals zich zullen handhaven.

Hoe kunnen we u helpen?