Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Fout in uw aangifte? Let op voor boetes!

Fout in uw aangifte? Let op voor boetes!

Uw belastingen correct aangeven is een zware karwei, vooral sinds op het formulier alleen nog maar nummers staan. Of u daarbij de papieren versie gebruikt of online via Tax-on-web te werk gaat, maakt weinig uit. Bovendien kunnen fouten of een nalatigheid u duur komen te staan: sinds november is de fiscus heel wat strenger geworden. Ook als u te goeder trouw zondigt, hangt u een boete boven het hoofd. En als u volhardt in de boosheid, loopt de rekening snel op.

Volgens de belastingdiensten “vergeten” elk jaar 5.000 belastingplichtigen om een aangifte in te vullen of dienen ze een foute aangifte in. En 20.000 anderen komen te laat. Tot voor kort bracht de fiscus begrip op voor belastingbetalers die in de fout gingen, maar wel te goeder trouw waren. Die tijd is voorbij. Vanaf dit jaar geldt er ook voor elke overtreding die niet toe te schrijven is “aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken” een boete van 50€.

Als u de fout blijft maken, dan kan de boete oplopen tot maximaal 1.250€ voor wie meer dan vijf keer een fout maakt of onvolledige gegevens indient. Bovendien wacht de belastingbetaler een belastingverhoging met 10 tot 200%, zo waarschuwt de FOD Financiën. Maar u begint weer met een schone lei “wanneer geen enkele overtreding werd bestraft voor de laatste vier aanslagjaren die het aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe overtreding moet worden bestraft”, aldus nog de belastingdiensten.

Welke fouten worden bestraft?
Vanaf januari 2016 past de fiscus systematisch een boete en/of een belastingverhoging toe voor:
• een aangifte die ontbreekt
• een onvolledig ingevulde aangifte
• het niet-betalen van de belastingen

De belastingdiensten hanteren de volgende sancties:
• een belastingverhoging met 10 tot maximaal 200% als u geen, een onvolledige of een onjuiste aangifte indient en u daarbij uw belastingen niet of onvolledig betaalt,
• een boete van 50 tot maximaal 1.250 euro als u de aangifte niet of laattijdig indient,
• een boete van 10% van het niet of te laat betaalde bedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.250 euro, afgerond tot het lagere veelvoud van 10 euro (0 euro bij de eerste overtreding).

Deze boetes gelden natuurlijk niet voor inbreuken die te wijten zouden zijn aan omstandigheden "onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige"(zoals een fout van een dienst of organisatie). Maar omgekeerd betaalt u wel een boete van 1.250€ voor “elke overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken (daaronder begrepen het indienen van vrijwillig onvolledige of onjuiste aangiften)”!

 

Goed om te weten: zelfs als u geen belastbaar inkomen (meer) hebt, bent u verplicht om een “nihilaangifte” in te dienen, want anders hangt u eveneens een boete boven het hoofd.

 

Meer info op http://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen

Hoe kunnen we u helpen?