Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe beoordeelt de bank je kredietaanvraag?

Het is belangrijk dat bankier en klant open kaart spelen

Zowel de klant als de bank hebben er alle belang bij dat de terugbetaling van een lening vlot verloopt. De beoordeling van de kredietaanvraag is dus een cruciale stap. Maar hoe worden je kredietaanvraag en je financiële situatie beoordeeld? Een blik achter de schermen.

Om de ontleners te beschermen is iedere bank die kredieten verstrekt wettelijk verplicht om informatie in te winnen over haar toekomstige klanten. Zullen ze het krediet kunnen terugbetalen? Of anders gezegd: zijn ze kredietwaardig? Bijgevolg wordt elke leningaanvraag - voor een persoonlijke lening, een woonkrediet, enz. - zorgvuldig onderzocht. De bank kijkt vooral naar de mogelijkheden van de ontleners om het krediet terug te betalen.

Je kredietwaardigheid controleren

Als je een krediet aanvraagt, zal de bank je meestal eerst vragen om een formulier in te vullen, zodat ze je alvast leert kennen. Daarnaast moet een persoonlijk gesprek de bank een volledig beeld geven van jouw financiële situatie.

Bij de meeste mensen bepalen vooral drie soorten gegevens hoe ze er financieel voorstaan:

  • Je inkomen: uiteraard is je inkomen essentieel om je terugbetalingscapaciteit te kunnen beoordelen. De bank zal je één of meer loonfiches vragen. Vermeld zeker ook andere inkomsten waarmee de bank rekening moet houden, zoals huurinkomsten, kinderbijslag, alimentatie, een vervangingsinkomen, enz.

  • Je lasten: de bank moet nauwkeurig kunnen inschatten hoeveel je maandelijkse vaste uitgaven bedragen. Denk aan aflossingen van andere kredieten, alimentatiegeld, huur, enz.

  • Je sociaal-economische situatie: het is belangrijk dat de bank een idee krijgt van de stabiliteit van je situatie. Daarom zal ze je een aantal vragen stellen over de samenstelling van je gezin, of je vast werk hebt, enz.

Een lening afsluiten is een gewichtige zaak

Een lening afsluiten is een belangrijke beslissing. Daarom moeten bankier en klant open kaart spelen. Als je een lening aanvraagt, ben je wettelijk verplicht om alle relevante vragen van de bank correct en volledig te beantwoorden. Het is misschien niet altijd even comfortabel om je hele financiële handel en wandel uit de doeken te doen, maar de bankier is je vertrouwenspersoon en het is belangrijk dat hij een juist beeld van je heeft.

Vervolgens zoomt de bank in op je kredietgeschiedenis. Ze raadpleegt hiervoor zowel haar eigen bestanden als de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, kortweg de Kredietcentrale. Dat is een wettelijke verplichting in België. Deze database bevat alle kredieten die aan particulieren worden verstrekt, van woonleningen tot consumentenkredieten. Ontleners die er niet in slagen om hun krediet(en) op tijd af te betalen, komen terecht In het negatieve luik van de Kredietcentrale. Door de centrale te raadplegen, krijgt je bank dus een accuraat beeld van je kredieten. Ze is verplicht om die procedure te volgen, maar ze mag je gegevens ook interpreteren en rekening houden met andere elementen.

Bij een kredietaanvraag is transparantie heel belangrijk. De bank moet je alle kenmerken van de lening duidelijk uitleggen, zodat er niet de minste twijfel overblijft. En jij als aanvrager bent verplicht om je persoonlijke situatie en je plannen volledig en helder te beschrijven.

Ontdek al onze kredietoplossingen

Meer weten

Hoe kunnen we u helpen?