Let op, geld lenen kost ook geld

Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Hoe beoordeelt de bank je kredietaanvraag?

Het is belangrijk dat bankier en klant open kaart spelen

Het is belangrijk dat bankier en klant open kaart spelen

De klant en de bank hebben er geen baat bij als de terugbetaling van een lening niet goed verloopt. De analyse van een kredietaanvraag is dus een cruciale stap. Maar hoe wordt je kredietaanvraag en je financiële situatie beoordeeld? Een blik achter de coulissen.

Om de ontleners te beschermen is iedere bank die kredieten verstrekt wettelijk verplicht om informatie in te winnen over de mogelijkheden tot terugbetaling van haar toekomstige klanten. Vervolgens is het verboden om iemand een krediet toe te kennen waarvan een bank al kan inschatten dat hij of zij de lening niet kan terugbetalen. Iedere kredietaanvraag moet dus tot in de puntjes onderzocht worden - vooral als het om de terugbetalingsmogelijkheden gaat.

Meestal zal de kredietverstrekker vragen om een formulier in te vullen waarop verschillende rubrieken aan bod komen. Daarnaast moet een face-to-face gesprek de kredietverstrekker een volwaardig beeld geven van de financiële situatie van de aanvrager.

De drie onderdelen waarin je financiële situatie opgedeeld wordt, zijn:

  • Je inkomsten: uiteraard speelt je inkomen een sleutelrol als het om de beoordeling van je terugbetalingscapaciteiten gaat. De bank zal je een of meerdere loonfiches vragen. Belangrijk is ook dat je nog andere inkomsten vermeldt waarmee de bank rekening moet houden, zoals huurinkomsten, kinderbijslagen, alimentatie, vervangingsinkomens, enzovoort.
  • Je lasten: de kredietverstrekker moet een concreet zicht hebben op al je maandelijkse vaste uitgaven. Denk aan aflossingen van andere kredieten, alimentatiegeld, huur, enzovoort.
  • Je sociaaleconomische situatie: het is belangrijk dat de bank de stabiliteit van je situatie kan inschatten. Daarom zal de kredietverstrekker je een aantal vragen stellen over je gezinssamenstelling, over de stabiliteit van je job, enzovoort.

Een lening afsluiten is een belangrijke beslissing. Daarom is het belangrijk dat bankier en klant open kaart spelen. Als aanvrager ben je wettelijk verplicht om alle relevante vragen die je kredietverstrekker je stelt, correct en volledig te beantwoorden. Het is misschien niet altijd even comfortabel om het over je financiën te hebben, maar de bankier is je vertrouwenspersoon om je daarbij te helpen.

Vervolgens wordt er ook ingezoomd op je kredietgeschiedenis. Hiervoor zal de bank zowel interne bestanden van de bank raadplegen als de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, kortweg de Kredietcentrale. Dat is een wettelijke verplichting in België. In deze databank vind je alle kredieten die aan particulieren verstrekt werden, van woon- tot consumentenkredieten. De gevallen waarbij er sprake is van een bepaalde betalingsachterstand krijgen ook een aparte vermelding in de zogeheten negatieve Kredietcentrale. Deze gegevens geven de kredietverstrekker een accuraat beeld van je kredieten. De bank is dus verplicht ook hier naar jouw situatie te gaan kijken, maar mag deze zelf interpreteren.

Bij een kredietaanvraag is transparantie heel belangrijk. De kredietgever moet de karakteristieken van de lening duidelijk uitleggen en de aanvrager moet in alle vertrouwen spreken over zijn persoonlijke situatie en project.

Hoe kunnen we u helpen?