Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Niet alle tomaten zijn rood en rond

Door BlackRock

Gemengde fondsen zijn door de lage rente populair geworden.

2 826 miljard euro, dat is het gezamenlijke vermogen van de Belgen. De Belg heeft een baksteen in de maag, en ook in zijn portefeuille: 1 478 miljard euro is geïnvesteerd in vastgoed. Voor de rest is een groot deel geïnvesteerd in een beleggingsportefeuille.

Gemengde fondsen

In deze beleggingsportefeuille nemen gemengde fondsen (fondsen die zowel in aandelen, obligaties e.a. kunnen beleggen) de afgelopen jaren een voortrekkersrol: meerdere tientallen miljarden euros vloeiden hier de afgelopen jaren naartoe. Een van de voornaamste redenen hiervoor is uiteraard de lage rente op de spaarrekeningen, kasbons en zelfs individuele obligaties, waardoor de eindbelegger zich vaker tot fondsen richt die meer flexibiliteit kunnen bieden naargelang de marktomstandigheden.

Net zoals in de landbouw, waarbij een bepaalde vrucht of groente verschillende variëteiten kent, is dat bij gemengde fondsen eveneens het geval. Zo zijn er bij die populaire gemengde fondsen verschillende soorten: defensief, gematigd, dynamisch, focus op Europa of wereldwijd, gericht op inkomsten, neerwaartse bescherming, enz.

Stierenmarkt

Het is belangrijk om de verschillende kenmerken goed te begrijpen, want dit bepaalt voor een groot deel het risico van de belegging en het verwachte toekomstige rendement. Zoals eerder aangehaald was de dalende rente van de Europees Centrale Bank een stuwende factor in de groei van deze beleggingscategorie, waarbij veel beleggers voornamelijk kozen voor defensieve gemengde fondsen (voornamelijk belegd in obligaties). Door deze steeds lagere rente, die zich vertaalde in stijgende obligatiekoersen, konden deze defensieve gemengde fondsen aantrekkelijke rendementen aan hun beleggers aanbieden. Maar het einde van de 30-jaar durende stijgende obligatieprijzen (ook wel stierenmarkt genoemd) in de zomer van 2016 zorgde voor een kantelpunt: veel beheerders die verplicht een bepaald percentage obligaties in portefeuille moesten aanhouden zaten met de handen in het haar want ze kwamen tot het besef dat vanaf dat ogenblik het risico en de correcties in hun portefeuilles sterk waren verhoogd en ze niet over de flexibiliteit beschikten om dit tegen te gaan.

Om dit risico te illustreren: bij een 10-jaars rente van 1% op een obligatie, betekent een stijging van 1 naar 2% rente een correctie van ongeveer 10% op deze onderliggende obligatie. Obligaties blijven interessant, maar de hoge gemiddelde rendementen van de afgelopen decennia liggen duidelijk achter ons.

Zoals bij alles heeft niemand een kristallen bol om de toekomst te voorspellen, en dienen bij de keuze voor het juiste gemengde fonds dezelfde vuistregels gehanteerd te worden als bij elke andere portefeuille:

  • Begrijp goed wat de beperkingen en doelstellingen zijn van de beheerder en zie of dit overeenkomt met uw risicoprofiel.
  • Kies voor spreiding: een beheerder die wereldwijd ipv enkel in Europa mag beleggen, kan mogelijks het risico verlagen. Zo staat de Amerikaanse tienjaarsrente op dit ogenblik op 3%, een stuk hoger dan veel Europese overheden en bedrijven.
  • Kies voor voldoende flexibiliteit: een beheerder die niet gebonden is door bepaalde minima of maxima percentages in een bepaalde beleggingscategorie heeft de handen vrij om door verschillende marktomstandigheden te sturen.

Bronnen:
* https://www.tijd.be/nieuws/archief/belg-werd-in-2017-niet-rijker/10001795.html
* Nationale Bank van België
* https://www.tijd.be/markten-live/homepage/gemengde-fondsen-nemen-hoge-vlucht/9890951.html

Benieuwd welk fonds past bij uw profiel?

Vraag raad aan uw Beobank adviseur

Ons fondsenaanbod

Hoe kunnen we u helpen?