Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Overal dezelfde schenkingsrechten voor onroerend goed

Ook Waals Gewest heeft nu de tarieven verlaagd.

Wilt u een woning schenken aan uw zoon of dochter of een appartement aan uw nichtje, dan betaalt u voortaan overal in België dezelfde schenkingsrechten. Brussel verlaagde zijn tarieven in 2016 al tot op het niveau van de Vlaamse. In september 2018 volgde ook het Waalse gewest. Voor de schenking van een bouwgrond maakt het nog wel uit waar u woont.

Lagere tarieven

In de drie gewesten blijven voor het bepalen van de schenkingsrechten voor onroerend goed nog twee tariefcategorieën over. De eerste slaat op schenkingen in rechte lijn (grootouders – ouders – kinderen - kleinkinderen) en tussen gehuwden of wettelijk samenwonenden. De tweede omvat alle andere zoals schenkingen tussen broers en zussen, tussen ooms en neven en tussen vrienden.

Voor beide groepen gelden bovendien nog slechts vier tariefschalen. In rechte lijn en tussen partners beginnen de tarieven bij 3% en lopen ze op tot 27% naarmate de waarde van de schenking groter wordt, in de andere categorie liggen de tarieven tussen 10% en 40%.

Vooral voor Wallonië betekende dat een vereenvoudiging. Het Waalse gewest telde tot voor kort nog vijf categorieën van schenkers en vijftien schenkingstarieven. Ook de tarieven gingen er sterk omlaag. Voor enkele jaren bedroeg het hoogste tarief er nog 80%.

Toch nog paar verschillen

Hoewel er nu een grote gelijkschakeling is in de drie gewesten blijven er toch enkele verschillen. Zo genieten in Vlaanderen alle mensen die meer dan 1 jaar onafgebroken samenwonen – dus zowel feitelijke als wettelijke samenwoners - eveneens van de lagere tarieven die voor schenkingen tussen gehuwde partners gelden. In Wallonië en Brussel is dat niet het geval. Daar is dat voordeel van de laagste tarieven alleen weggelegd voor wettelijk samenwonenden.

Voorts geldt in Vlaanderen nog tot eind 2019 een verlaagd tarief voor het schenken van bouwgrond. Een van de begunstigden moet er zich dan wel toe verbinden om er binnen de vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.

Ook kan in Vlaanderen een stuk van de schenkbelasting worden terugbetaald als de woning langdurig wordt verhuurd of energiezuiniger wordt gemaakt. Voor dit laatste voorziet overigens ook het Waalse gewest in een tegemoetkoming.

Welk gewest?

Het gewest dat de schenkingsrechten mag innen, is het gewest waar de schenker gedurende de laatste vijf jaar het langst zijn domicilie heeft gehad. Snel verhuizen om van een betere regeling te genieten, helpt dus niet.

Samengevat

  • Het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest hebben nu dezelfde tarieven voor het schenken van vastgoed.
  • Voor het schenken van bouwgrond geldt tot eind 2019 een uitzondering in Vlaanderen.
  • Feitelijk samenwonenden in Vlaanderen beter af dan in Wallonië en Brussel.

Hoe kunnen we u helpen?