Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Uw pensioen kan een opkikker gebruiken

Uw pensioen kan een opkikker gebruiken

Een enquête die Knack/Le Vif in november publiceerde, laat zien hoe weinig de Belgen over hun eigen pensioen weten. Drie personen op vier vinden dat het systeem ondoorzichtig is en dat ze te weinig informatie ontvangen. Nauwelijks één Vlaming op drie (33%) / één Franstalige op vijf (22%) zegt dat hij ongeveer weet hoeveel zijn wettelijk pensioen zal bedragen wanneer hij met pensioen gaat.

 

Welke bedragen zijn realistisch? Volgens het Planbureau bedraagt het gemiddelde pensioen in ons land minder dan 1.200 euro bruto per maand. Daarmee heeft de Belg een van de laagste wettelijke pensioenen in Europa. Het bedrag is echter sterk afhankelijk van iemands statuut. Een ambtenaar op rust mag elke maand rekenen op gemiddeld 2.300 euro bruto, een loontrekkende op 1.100 en een zelfstandige op slechts 800 (al deze bedragen gelden voor personen zonder gezinslast).

 

Drie statuten, drie pensioenen


  • Loontrekkenden: voor de berekening van het pensioen van een loontrekkende gelden drie parameters: de lengte van de loopbaan, het ontvangen loon en de gezinssituatie. Over het algemeen bedraagt het pensioen 60 tot 75% van het laatste loon, met een plafond van 2.723,37 euro bruto per maand voor een gezinshoofd met een volledige loopbaan van 45 jaar. (bron: RVP).

  • Zelfstandigen: de parameters voor de berekening lijken sterk op wat geldt voor de loontrekkenden, met hier en daar enkele afwijkingen. In 2012 besloot de regering om het minimumbedrag van de zelfstandigenpensioenen af te stemmen op het minimum bij de loontrekkenden. Maar het plafond ligt een heel stuk lager, want het bedraagt slechts 1.592,99 euro bruto voor een gezinshoofd. (bron: Acerta)

  • Ambtenaren: statutaire ambtenaren genieten een totaal ander pensioenstelsel dan loontrekkenden. Er wordt niet gekeken naar de wedde over de hele loopbaan, maar men neemt het gemiddelde van de verdienste tijdens de laatste 10 loopbaanjaren (sinds 2014). En dat levert aanzienlijk hogere pensioenen op.


  •  


 

Hoe krijgt u informatie over uw wettelijk pensioen?

Loontrekkenden ontvangen op 55 jaar automatisch een pensioenraming van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Zelfstandigen kunnen contact opnemen met het RSVZ voor een pensioensimulatie, maar die is slechts mogelijk vanaf 5 jaar vóór hun pensioenrechten beginnen te lopen. Ambtenaren kunnen een raming aanvragen vanaf de leeftijd van 57 jaar. Goed om te weten: via de interactieve website MyPension.be krijgt u online toegang tot uw pensioendossier, inclusief een betrouwbare simulatie van uw toekomstig pensioen.

 

Profiteer van de fiscale voordelen

Dé vraag die op ieders lippen brandt, luidt: hoe behoud ik mijn levensstandaard als ik met pensioen ga? En het beste advies? Zo vroeg mogelijk beginnen met het aanleggen van een aanvullend kapitaal. De regering heeft diverse systemen ingevoerd om u fiscaal te belonen als u geld opzijzet voor uw pensioen. Al deze fiscale voordelen zijn gebundeld in de 2e en 3e pensioenpijler. De 2e pijler betreft de sectorale en ondernemingspensioenen voor loontrekkenden. Zelfstandigen kunnen dan weer een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) opbouwen. De 3e pijler - het eigenlijke pensioensparen - is voor iedereen toegankelijk. Het fiscale voordeel bedraagt 30% van het gespaarde bedrag, met een maximum van 940 euro per belastingbetaler en per jaar.

 

Bij Beobank kan u terecht voor sparen in de derde pijler. Spreek erover met uw Beobank adviseur.

Hoe kunnen we u helpen?