Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Volatiliteit, risico's analyseren om beter te adviseren

Volatiliteit is een woord dat sommigen als muziek in de oren klinkt, terwijl het bij anderen alleen maar huivering wekt. Hoe dan ook is volatiliteit belangrijk voor kandidaat-beleggers. En voor bankiers is het ongetwijfeld een van de belangrijkste parameters voor het al dan niet aanbevelen van een belegging. Yves Kazadi, Investment Analyst bij Beobank, legt uit.


De technische uitleg is dat volatiliteit de koersschommelingen van financiële activa meet. Ze evalueert met andere woorden het risiconiveau van een belegging. “Het is een van de parameters die beleggers van heel dichtbij opvolgen omdat het een grote impact heeft op de waardering van activa”, legt Yves Kazadi, Investment Analyst, ons uit. Volatiliteit varieert per definitie constant gedurende de levensduur van financiële activa, of het nu gaat om een index zoals Standard & Poors, een aandeel, een obligatie of een afgeleid product. Volatiliteit is vergelijkbaar met een thermometer “en hangt af van de sector en de regio waarin belegd wordt”. Zo zijn groeilanden over het algemeen volatieler dan ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten. Volgens Yves Kazadi spelen andere externe factoren zoals de crisis van 2008, natuurrampen of koersschommelingen van grondstoffen ook een rol in de volatiliteit van activa. “We meten de volatiliteit van activa constant in functie van het type financieel instrument. Dat is essentieel. Door de volatiliteit op die manier te analyseren kunnen we de kandidaat-belegger goed adviseren.”

Spreiden om meer te ‘devolatiliseren’


Het vertrekpunt bij elke belegging “is altijd het profiel van de belegger”, aldus Yves Kazadi. “In functie van zijn houding t.o.v. risico’s kunnen we hem beleggingen voorstellen die meer of minder volatiel zijn.” Hoe ‘defensiever’ of ‘conservatiever’ het beleggersprofiel, hoe meer de beleggingsportefeuille zal bestaan uit financiële activa die minder gevoelig zijn voor volatiliteit. “Daarin zitten bijvoorbeeld kwalitatievere obligaties. Hebben we daarentegen te maken met een offensiever profiel, dan bevat de portefeuille meer producten uit de aandelenmarkt.” De eeuwige uitdaging voor beleggers is een profiel te hebben dat voldoende offensief is om grotere winsten in de wacht te slepen en tegelijkertijd de grotere risico’s, die bij zo’n profiel horen, te verminderen. Een mogelijke oplossing daarvoor is het spreiden van uw beleggingen in de tijd. “U belegt beter niet al uw geld in één keer. Spreid uw beleggingen over een (middel)lange termijn. Op die manier strijkt u de effecten van volatiliteit glad. Het eindresultaat zal positiever zijn omdat uw beleggingen op verschillende momenten van start gaan”, adviseert Yves Kazadi. Een manier om slim te beleggen!

Hoe kunnen we u helpen?