Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat verandert er op 1 januari 2019 voor huurders in Vlaanderen?

Wijziging huurdecreet in Vlaanderen

Er verandert komend jaar heel wat, maar wat al een tijdje op de agenda van de Vlaamse regering staat, is het Huurdecreet. Niet alleen wie een woning verhuurt, maar ook wie er eentje huurt, zal een aantal nieuwe regels moeten volgen. Wij zetten de zes belangrijkste elementen op een rijtje.

 1. De huurwaarborg
  De huurwaarborg is een bedrag dat je bij het afsluiten van een huurcontract stort op een geblokkeerde huurwaarborgrekening bij je bank. Dit beschermt de verhuurder voor eventuele grote herstellingen die na afloop van het contract moeten gebeuren. Vandaag bedraagt die waarborg de som van twee maanden huurprijs; vanaf 2019 stijgt dit naar drie maanden huurprijs. Verlaat je de woning in goede staat, dan krijg je de volledige som terug.

  Tip: wanneer je een nieuw huurcontract afsluit, wordt de staat van de woning samen met je huisbaas op papier gezet. Let hier extra goed op de volledigheid van de lijst van gebreken, zodat deze na afloop niet op jou kunnen worden verhaald.
   
 2. Opzeggen van een huurovereenkomst
  Vandaag betaal je bij het opzeggen van een overeenkomst van korte duur (d.w.z. minder dan drie jaar) tijdens het eerste jaar een opzegvergoeding gelijk aan drie maanden huur. In het tweede jaar betaal je het equivalent van twee maanden. En tijdens het derde jaar komt de opzegvergoeding overeen met één maand huur. 
  Vanaf 2019 veranderen deze bedragen naar anderhalve, één of een halve maand. De huisbaas zal een huurovereenkomst van korte duur niet meer kunnen opzeggen.
  Sluit je een huurcontract van negen jaar af en wil je dit vroegtijdig stopzetten, dan is de wettelijke opzegtermijn drie maanden. Daarnaast moet je de huisbaas ook een vergoeding betalen van drie, twee of één maand huur. De verhuurder kan de huurovereenkomst van negen jaar vanaf 1 januari op ieder moment opzeggen omwille van bijzondere redenen. Eén voorbeeld is dat hij de woning zelf wil betrekken.
  Heb je geen officieel huurcontract, dan loop je vandaag als huurder nog grote risico’s. Zo kan de huisbaas de overeenkomst op ieder moment stopzetten, zonder vergoeding of opzegtermijn. Ook de huurder kan op ieder moment vertrekken zonder gevolg. Gelukkig zijn de beide partijen vanaf 2019 ietwat beter beschermd: officieel of niet, de huurder moet steeds betalen voor de volledige maand waarin hij de opzeg geeft.
   
 3. Huurprijs
  Vanaf 2019 mag een huisbaas de huurprijs aanpassen als hij aan enkele voorwaarden voldoet. Dit mag wanneer er nieuwe omstandigheden zijn waardoor de huurwaarde met twintig procent stijgt of wanneer er verbouwingswerken gebeurden die de huurwaarde met minstens tien procent doen stijgen.
   
 4. Verkoop van de woning
  Verkoopt je huisbaas de woning op het moment dat het contract nog loopt, dan blijft je huurcontract (vanaf 2019) geldig. De nieuwe eigenaar wordt dan ook meteen je nieuwe huisbaas.
   
 5. Kostenverdeling
  Om de rechtszekerheid te vergroten, publiceert de Vlaamse Regering vanaf 1 januari 2019 een officiële lijst met kleine onderhoudswerken die door de huurder moeten betaald worden.
   
 6. Geldig vanaf wanneer?
  De datum waarop het Huurdecreet van kracht gaat, is al meermaals verschoven. Voorlopig is dit gepland op 1 januari 2019. Alle veranderingen gelden enkel voor huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 afgesloten worden.

Je goed beschermen als huurder doe je niet alleen door op de hoogte te zijn van de nieuwe wetgeving, maar ook door een woningverzekering af te sluiten. Ontdek onze oplossingen hier.

Hoe kunnen we u helpen?