Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vul het onderstaande formulier in om een transactie met een betaalkaart te betwisten

Was de kaart in uw bezit op het moment van de transactie?

Was de kaart in uw bezit op het moment van de transactie?

Uw gegevens

BE

Te betwisten transacties

Bent u de enige gebruiker van de betrokken kaart?
Betwist u omwille van de ontvangst van defecte goederen?

Geschil niet gerelateerd aan gebrekkige goederen

Betwist u:
Heeft u enig bewijsstuk met betrekking tot deze transactie?

Bij te voegen document VERPLICHT:

Voeg een kopie van de transactievoucher bij.

 

Verrichtte u een transactie voor hetzelfde bedrag in een andere handelszaak?
Werd deze transactie reeds betaaldmet een ander betaalmiddel?
Werd deze transactie u reeds eerder aangerekend? (dubbele boeking)?
Bent ureeds naar het landwaar de transactie(s) verricht werd(en), geweest?
Gebruikte u uw kaart voor een betaling?
Vertoonde de handelaar een verdacht gedrag?
Bestelde u onlangs producten via telefoon, fax, post of Internet en betaalde u met bovenvermelde kaart?

Verloren of gestolen betaalkaart

De kaart is/werd:

Gestolen of verloren kaart

Bij diefstal of verlies van uw kaart moet u deze blokkeren door te bellen naar 078/170 170 of via de mobiele app/beobank online.
U ontvangt het Cardstop-referentienummer wanneer u Cardstop belt.
Voorbeeld: 232WIVRHUDF
Verdenkt u iemand van deze diefstal?
Was de PIN code (geheime code) bij de kaart?
Legde u klacht neer ingevolge bij de politie deze diefstal/dit verlies?

Proces verbaal VERPLICHT.

Heb je een kopie?

Gelieve een kopie van het proces verbaal /klacht bij te voegen.

Wat was de laatste transactie die u zelf met deze kaart hebt gedaan?

Wat werd er gestolen / is er verloren?
Oorsprong diefstal

De kaart ontvangen

Ik ontvang al mijn post persoonlijk:
Ontbreken er nog andere brieven:
Bent u onlangs verhuisd?

UITERST BELANGRIJK

Ondertekening

Dit document werd ingevuld door

Voeg een kopie toe van uw rekeningafschrift waarop de betwiste transactie(s) vermeld staan.

Een bestand kiezen
Maximaal 5 bestanden.
32 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, txt, pdf, doc.

Voeg een kopie toe van uw rekeningafschrift waarop de betwiste transactie(s) vermeld staan.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Voeg een kopie van de transactievoucher bij.

Ik verklaar enerzijds, dat ik altijd in het bezit ben geweest van bovenvermelde kaart ten tijde van de betwiste transacties, en anderzijds nooit de toelating heb gegeven, noch heb deelgenomen aan de betwiste transacties..

Ik verklaar enerzijds dat mijn kaart gestolen werd en anderzijds nooit de toelating heb gegeven noch heb deelgenomenaandebetwiste transacties.

Beobank gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De informatie wordt op een veilige manier verzonden. We verwerken uw gegevens enkel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hoe kunnen we u helpen?