Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Wat te doen bij het overlijden van een naaste ?

Het overlijden van een naaste is een pijnlijke gebeurtenis. Tijdens die moeilijke periode moet u als nabestaande bovendien een aantal administratieve zaken in orde brengen, de uitvaart voorbereiden en stappen ondernemen op financieel vlak.

Om te weten welke formaliteiten bij de verschillende instanties in orde gebracht moeten worden, kunnen wij u de officiële website van Belgische notarissen aanbevelen : https://www.notaris.be/erven-schenken/erven-1/de-eerste-stappen-wanneer-een-naaste-overlijdt

Bij Beobank willen wij u zo goed mogelijk begeleiden bij de te ondernemen stappen. Daarom willen wij u vragen om ons het overlijden van uw naaste te melden. Van zodra u ons een overlijden meldt, beginnen wij met het vervullen van een hele reeks administratieve formaliteiten die verband houden met de bank- en verzekeringsactiviteiten binnen Beobank.

U kunt ons een overlijden melden via ons online formulier of in een Beobank-kantoor.

Een overlijden online melden       Een overlijden melden in een kantoor

FAQ

Waarom een overlijden melden aan de financiële instellingen?

Het is in uw belang om het overlijden van een naaste vlug aan de bank te melden. Er kunnen u immers kosten aangerekend worden voor het laattijdig indienen van de aangifte van nalatenschap.

Wanneer de financiële instelling de melding van een overlijden ontvangt, zal deze de financiële situatie (tegoeden en schulden) van de overledene en zijn of haar echtgenoot/echtgenote inventariseren en nakijken of er een kluis of eventuele verzekeringen zijn. Deze inventarisatie moet overgemaakt worden aan de fiscus, aan de erfgenamen of aan de Notaris die gelast is met de nalatenschap en dit binnen een wettelijk bepaalde termijn.

Aan de hand van deze informatie zal de Notaris de aangifte van nalatenschap overmaken aan de Administratie en dit eveneens binnen een termijn die hem opgelegd wordt. Als deze taken niet uitgevoerd worden binnen de wettelijk bepaalde termijnen, zullen er kosten voor het laattijdig indienen van de aangifte van nalatenschap aangerekend worden aan de erfgenamen.

Het is dan ook belangrijk om niet te wachten met de aangifte van het overlijden van een naaste.

Welke acties mogen rechthebbenden ondernemen?

In bepaalde gevallen kunnen de rechthebbenden beslissen om de nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Let echter op met de acties die u zou kunnen ondernemen gedurende deze periode.

Voorzichtigheidshalve voert u geen enkele actie uit op de activa van de overledene behalve als dit echt noodzakelijk is. Het is immers zo dat bepaalde acties beschouwd zouden kunnen worden als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de nalatenschap.

Niet exhaustieve lijst van te vermijden acties: de wagen verkopen – voorwerpen van de overledene verkopen – onroerende voorheffing betalen voor de overledene behalve als het om een dringende schuld gaat – een kluis leegmaken en de inhoud ervan wegnemen zonder de wettelijke regels te volgen.

Maar wat u bijvoorbeeld wel kan doen is abonnementen opzeggen en bederfbare voedingswaren weggooien.

Het feit dat u een overlijden aangeeft, betekent niet dat u de nalatenschap onvoorwaardelijk aanvaardt.

Tip: stel een Notaris aan en laat u omringen door vertrouwenspersonen.

Hoe kunnen we u helpen?