Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

motorverzekering

Uw motor verzekeren

 • 3 verzekeringsformules: Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium en Full Omnium

 • Optie "overwintering" die u toelaat om uw voertuig van 1 december tot 31 maart uit het verkeer te halen

 • Uitgebreide bijstand 24u/24 et 7d/7

Beobank Motorverzekering van Partners Verzekeringen N.V., verzekeringsmaatschappij naar belgisch recht. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

phone

Ons hart gaat uit naar de slachtoffers

Bij schade, nodigen wij u uit contact op te nemen met uw Beobank adviseur of de Constatel-dienst te bellen voor een schadeaangifte op 02/405.17.45.

motorverzekering

De Beobank Motorverzekering van Partners Verzekeringen N.V.

Bescherm uw motor met de Beobank Motorverzekering van Partners Verzekeringen N.V., verzekeringsmaatschappij naar belgisch recht.

Deze verzekering dekt de motorvoertuigen met 2 of 3/4 wielen van de verzekeringnemer en met meer dan 50 cc / 4 000 W: motor, scooter, trike en quad.

Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Maak een afspraak

Kies uit 3 verzekeringsformules

Deze verplichte verzekering dekt materiële schade en lichamelijke schade die u aan derden zou kunnen toebrengen met uw voertuig, tijdens een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent.

Deze verzekering omvat:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: schade aan derden, veroorzaakt door het verzekerd voertuig tot €120.067.665 voor materiële schade en onbeperkt voor lichamelijke schade.
 • Bijstand: pechdienst/wegslepen van het voertuig na een verkeersongeval, vervanging van het voertuig bij een ongeval in België, repatriëring van het voertuig en  de passagiers in geval van immobilisatie in het buitenland.


Optionele waarborgen:

 • Bescherming van de bestuurder: lichamelijke schade van de bestuurder tot €50.000.
 • Rechtsbijstand: tussenkomst ten belope van  €15.000 (of meer, afhankelijk van de gekozen formule) voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een minnelijke schikking of een (buiten) gerechtelijke procedure.
 • "Overwintering": laat u toe om uw voertuig van 1 december tot 31 maart uit het verkeer te halen.

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN:   

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • Schade aan het verzekerde voertuig
 • Schade aan de goederen die door het verzekerd voertuig worden vervoerd
 • Schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn.
 • Schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend.
   

Met betrekking tot de waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 • Opzettelijke schade
 • In het geval van rijden onder invloed, alcoholintoxicatie, of onder invloed van drugs of stoffen die een vergelijkbaar effect hebben
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs
 • In geval van vluchtmisdrijf
 • Schade veroorzaakt door oorlog
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen, tijdens evenementen, races of wedstrijden
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen en explosieven
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het voertuig
 • Schade aan het voertuig ten gevolge van een schadegeval waardoor het voertuig gevaarlijk of ongeschikt is geworden om in het verkeer te komen
   

DE VOORNAAMSTE BEPERKINGEN:

 • Verval in geval van niet-naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, o.a. voor de waarborgen Materiele schade, Glasbreuk, Diefstal, poging tot diefstal, Brand, Natuurkrachten en Impact met dieren, alsook bij het uitlenen van het stuur
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • In bepaalde gevallen kan de verzekerings-maatschappij een recht van verhaal uitoefenen. Deze verschillende gevallen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het contract
   

WAT IS NIET VERZEKERD?

 • Voertuigen andere van motorfietsen, quads, trikes > 50cc
 • De niet-gekoppelde aanhangwagen van meer dan 750 kg (maximaal toegestaan ​​gewicht)
 • Vervoer van personen of goederentransport tegen betaling
 • De professionele inhoud
 • Waardevolle voorwerpen (contant geld, bankbiljetten, verzamel- of kunstobjecten, ...)


 

 

Deze formule omvat de burgerlijke aansprakelijkheid en de schade aan het voertuig:

 • Diefstal en poging tot diefstal: inclusief de beschadiging van de interne en externe onderdelen tijdens een diefstal of poging tot diefstal
 • Brand: inclusief blikseminslag en ontploffing.
 • Glasbreuk: dekt de vervanging van het glas en de reflectoren van de koplamp, het windscherm en het spiegelglas van de achteruitkijkspiegels. 
 • Natuurkrachten: inclusief storm, hagel, overstroming, lawine.
 • Impact met dieren: als uw motor schade oploopt door een accidenteel contact met een dier of door het krabben en knagen van een dier.
 • Uitgebreide schadevergoeding: in geval van totaal verlies, is de schadevergoeding in aangegeven waarde uitgebreid tot 12 (Mini Omnium) / 24 (Full Omnium) maanden na aankoop
 • Minimale vergoedingswaarde : 10% van de aangegeven verzekerde waarde

Optionele waarborgen:

 • Bescherming van de bestuurder: lichamelijke schade van de bestuurder tot €50.000.
 • Rechtsbijstand: tussenkomst ten belope van  €15.000 (of meer, afhankelijk van de gekozen formule) voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een minnelijke schikking of een (buiten) gerechtelijke procedure.
 • Maxi Assistance: bijstand aan personen, bijstand aan het voertuig bij panne, ongeval, brand, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.
 • "Overwintering": laat u toe om uw voertuig van 1 december tot 31 maart uit het verkeer te halen.
 • Uitrusting van de motorrijder
   

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN:   

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • Schade aan het verzekerde voertuig
 • Schade aan de goederen die door het verzekerd voertuig worden vervoerd
 • Schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn.
 • Schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend.
   

Met betrekking tot de waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 • Opzettelijke schade
 • In het geval van rijden onder invloed, alcoholintoxicatie, of onder invloed van drugs of stoffen die een vergelijkbaar effect hebben
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs
 • In geval van vluchtmisdrijf
 • Schade veroorzaakt door oorlog
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen, tijdens evenementen, races of wedstrijden
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen en explosieven
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het voertuig
 • Schade aan het voertuig ten gevolge van een schadegeval waardoor het voertuig gevaarlijk of ongeschikt is geworden om in het verkeer te komen
   

DE VOORNAAMSTE BEPERKINGEN:

 • Verval in geval van niet-naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, o.a. voor de waarborgen Materiele schade, Glasbreuk, Diefstal, poging tot diefstal, Brand, Natuurkrachten en Impact met dieren, alsook bij het uitlenen van het stuur
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • In bepaalde gevallen kan de verzekerings-maatschappij een recht van verhaal uitoefenen. Deze verschillende gevallen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het contract
   

WAT IS NIET VERZEKERD?

 • Voertuigen andere van motorfietsen, quads, trikes > 50cc
 • De niet-gekoppelde aanhangwagen van meer dan 750 kg (maximaal toegestaan ​​gewicht)
 • Vervoer van personen of goederentransport tegen betaling
 • De professionele inhoud
 • Waardevolle voorwerpen (contant geld, bankbiljetten, verzamel- of kunstobjecten, ...)


 

 

 

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, Mini Omnium en

 • materiële schade en vandalisme
 • privé-inhoud

Optionele waarborgen:

 • Bescherming van de bestuurder: lichamelijke schade van de bestuurder tot €50.000.
 • Rechtsbijstand: tussenkomst ten belope van  €15.000 (of meer, afhankelijk van de gekozen formule) voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een minnelijke schikking of een (buiten) gerechtelijke procedure.
 • Maxi Assistance: bijstand aan personen, bijstand aan het voertuig bij panne, ongeval, brand, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.
 • Overwintering": laat u toe om uw voertuig van 1 december tot 31 maart uit het verkeer te halen.
 • Uitrusting van de motorrijder

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN:   

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • Schade aan het verzekerde voertuig
 • Schade aan de goederen die door het verzekerd voertuig worden vervoerd
 • Schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn.
 • Schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend.
   

Met betrekking tot de waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 • Opzettelijke schade
 • In het geval van rijden onder invloed, alcoholintoxicatie, of onder invloed van drugs of stoffen die een vergelijkbaar effect hebben
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs
 • In geval van vluchtmisdrijf
 • Schade veroorzaakt door oorlog
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen, tijdens evenementen, races of wedstrijden
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen en explosieven
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het voertuig
 • Schade aan het voertuig ten gevolge van een schadegeval waardoor het voertuig gevaarlijk of ongeschikt is geworden om in het verkeer te komen
   

DE VOORNAAMSTE BEPERKINGEN:

 • Verval in geval van niet-naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, o.a. voor de waarborgen Materiele schade, Glasbreuk, Diefstal, poging tot diefstal, Brand, Natuurkrachten en Impact met dieren, alsook bij het uitlenen van het stuur
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • In bepaalde gevallen kan de verzekeringsmaatschappij een recht van verhaal uitoefenen. Deze verschillende gevallen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het contract
   

WAT IS NIET VERZEKERD?

 • Voertuigen andere van motorfietsen, quads, trikes > 50cc
 • De niet-gekoppelde aanhangwagen van meer dan 750 kg (maximaal toegestaan ​​gewicht)
 • Vervoer van personen of goederentransport tegen betaling
 • De professionele inhoud
 • Waardevolle voorwerpen (contant geld, bankbiljetten, verzamel- of kunstobjecten, ...)


 

Een probleem? Een simpel telefoontje en alles is geregeld!

 • Bijstand 24u/24 en 7d/7. 
  Contacteer Mondial Assistance op +32 (0) 2 773 61 05.

 • Gepersonaliseerde ondersteuning in geval van schade.
  Contacteer Constatel op +32 (0) 2 405 17 45.

Elk voertuig, een eigen verzekering...

Beobank

Vind de autoverzekering die bij u past!

• De autoverzekering die u 24u/24 en 7d/7 uitgebreide bijstand biedt.

• 4 evolutieve formules met een korting als u minder dan 8000 km rijdt.

• Het bedrag van uw franchise? Dat bepaalt u zelf!

Ontdek meer
verzekering scooter bromfiets

Vind de bromfietsverzekering die bij u past!

• De mogelijkheid om de Mini Omnium te onderschrijven.

• Een bijstandsgarantie in geval van een ongeval.

• Een optie "Bescherming van de bestuurder" met het mobiliteitsvoordeel.

Ontdek meer
insurance

Verzeker uw elektrische fiets of niet-autonome speed pedelec met de familiale verzekering

• Een uitgebreide bescherming voor gezinnen en alleenstaanden.

• Een wereldwijde dekking.

• Uw huisdieren zijn ook verzekerd, behalve paarden.

 

Ontdek meer

Productinfo en condities van de Beobank Motorverzekering

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.
 

Producttype

De  Beobank Motorverzekering is een product van Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming naar belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel - N° BCE: BTW BE

0428.438.211 - RPR Brussel - IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel.: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail:relations@partners.be - Website: www.partners.be. Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be).

Takken : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen N.V. voor de Beobank Motorverzekering.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen N.V. op onderstaand adres of via complaints@partners.be,

 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar:info@ombudsman.as

 

 

Nuttige documenten