Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

ESG-criteria om duurzame beleggingen te beoordelen

Veelzeggende criteria

Bent u een “bewuste” belegger? Zoekt u rendement en vindt u duurzaamheid belangrijk? Het ESG-rapport geeft u garanties inzake de duurzame prestaties van uw beleggingen.

Beleggers hebben voor hun beslissingen lange tijd uitsluitend financiële criteria gehanteerd. Voor het onderscheid tussen “goede” en “slechte” beleggingen waren alleen de economische prestaties van het bedrijf belangrijk. Hoe scoort het bedrijf financieel? Hoeveel winst boekt het? Maar nu winnen extra-financiële criteria geleidelijk aan belang. Deze zogeheten ESG-criteria (voor ecologie, sociaal ondernemen en governance) geven beleggers een goed idee van de duurzaamheidsscore van een bedrijf. Voor bewuste beleggers wordt die score steeds belangrijker!

Welke extra-financiële balans?

De ESG-criteria zijn uitgegroeid tot de norm voor het beoordelen van “duurzame” beleggingen. Ze vormen een aanvulling op de klassieke financiële analyse. De ESG-criteria lichten een bedrijf door vanuit drie fundamentele invalshoeken:

  • Ecologie: dit is de milieu-indicator, die bijvoorbeeld informatie oplevert over de inspanningen die het bedrijf doet om zijn uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, welke maatregelen het neemt voor afvalbeheer of hoe het zijn ecologische voetafdruk beheert.
  • Sociaal of maatschappelijk verantwoord ondernemen: voor welke waarden staat het bedrijf waarin u wilt beleggen? Denk aan de personeelsopleiding, de sociale dialoog en de omgang met stakeholders. Of het diversiteitsbeleid in de organisatie.
  • Governance: dit criterium peilt naar de “kwaliteit” van het bedrijfsbeheer. Welk model wordt er gehanteerd? Hoe zit het met onafhankelijkheid en transparantie? Met de commerciële ethiek, de bezoldiging van de bedrijfsleiders, de corruptiebestrijding, enz.

Het is heel goed mogelijk dat een beleggingsproduct niet even goed scoort op alle criteria en dat het beeld uiteindelijk genuanceerd is. Misschien is bedrijf X “ecologisch” een koploper, maar presteert het “sociaal” zwak en matig inzake governance.

Goede informatie voor betere beslissingen

Het is geen toeval dat de ESG-checklist aan belang wint, want “groen” beleggen zit in de lift. De reden is eenvoudig: beleggers willen weten waar hun geld naartoe gaat. Sluiten hun beleggingen aan bij hun waarden? Ruimt de onderneming in haar strategie voldoende plaats in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maakt ze duurzame keuzes? De ESG-criteria, die aansluiten bij de Sustainable Development Goals van de VN,  bieden concrete antwoorden op al deze vragen.

Komt er een standaardisering?

Bij de extra-financiële indicatoren horen vaak allerlei labels, scores of indexen. Maar er zijn te veel en te uiteenlopende indicatoren. Talrijke actoren - die niet altijd even betrouwbaar zijn - zweren bij hun eigen criteria en evaluatiemethode. Dit maakt het voor beleggers moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen en de criteria correct toe te passen. Ook Europa heeft dit ingezien. De Europese instanties werken aan een gemeenschappelijk kader om te bepalen welke activiteiten duurzaam zijn en wanneer een belegging aan de ESG-principes voldoet. De concrete uitwerking van deze “green deal” wordt verwacht tegen 2021 …

Maak een afspraak met een van onze experten en ontdek hoe u groen kunt beleggen

Meer info

Hoe kunnen we u helpen?