Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Tak 23: voor wie wil investeren op lange termijn

Tak 23-verzekering

Door de lage rente overwegen steeds meer mensen om een Tak 23-levensverzekering af te sluiten. Wat is zo’n Tak 23 dan precies? Voor wie is dit product geschikt? En blijft dit een interessante belegging? Een overzicht.

De Tak 23-levensverzekering is een verzekeringscontract waarbij de premies die de verzekeraar binnenkrijgt, belegd worden in beleggingsfondsen met aandelen, obligaties, vastgoed, en diens meer. Het rendement van uw verzekering hangt dus volledig af van de waardestijgingen van die onderliggende activa. De waarde van een Tak 23-levensverzekering verandert dus ook voortdurend omdat de waarde van de producten waar de interne fondsen in beleggen, schommelt.

Voor wie?

De Tak 23-verzekering combineert eigenlijk een effectenportefeuille met de voordelen van een verzekeringsproduct. Enerzijds is hij dus bij uitstek geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een rendement. Aan de andere kant biedt hij de flexibiliteit en de fiscale voordelen van een meer traditioneel spaarverzekeringsproduct. U mag bijvoorbeeld de uiteindelijke begunstigde van uw contract vrij kiezen: uw kinderen, uw partner of nog iemand anders. Op die manier kan een Tak 23-verzekering ook een interessant instrument zijn bij successieplanning. Het is ook een flexibel product, waarin u zelf kiest wanneer en hoeveel geld u stort. En ook fiscaal is de Tak 23 een goede zaak: alle meerwaarden op de gekozen beleggingsfondsen zijn immers vrijgesteld van de eventuele 30% roerende voorheffing. Bovendien kunnen de verzekeringen ook ingezet worden om op een fiscaalvriendelijke manier te beleggen voor het opbouwen van pensioen.

Florerende beurs

De voorbije jaren stonden de Tak 23-verzekeringsproducten nogal in de aandacht, omdat ze, dankzij een florerende beurs, vaak mooie rendementen konden voorleggen. Of dat ook in de toekomst zo zal blijven, is uiteraard onmogelijk exact te voorspellen. In een context van aantrekkende inflatie, waarbij centrale banken hun soepel monetair beleid van de afgelopen jaren moeten herzien, in combinatie met geopolitieke spanningen die, zeker in Europa, een rem lijken te zetten op de economische groei, mogen we er niet van uitgaan dat de sterke beursresultaten van afgelopen jaren zomaar kunnen herhaald worden.

Diversifiëren

Het komt er dan ook vooral op aan om uw belegging goed te diversifiëren en in verschillende activa, regio’s en sectoren te beleggen. Beobank kan u daarvoor helpen met beleggingen in dakfondsen. Een dakfonds is een beleggingsfonds dat zelf in andere beleggingsfondsen belegt. Dat biedt al meteen een hoge garantie op diversiteit en spreiding. Wat Beobank daarbij redelijk uniek maakt, is het feit dat deze dakfondsen belegd zijn in een selectie van fondsen van tal van internationaal gerenommeerde, financiële instellingen, onder meer BlackRock, J.P. Morgan, Franklin Templeton en Robeco. Op die manier kunnen kwalitatieve fondsen aangeboden worden die tot de beste op de markt behoren.

Bovendien kunt u in die dakfondsen ook een keuze maken naargelang uw risico-appetijt, van “conservatief” tot “risicovol”. Gaat u voor conservatief dat zal uw dakfonds meer vastrentende obligaties bevatten. Kiest u voor een hogere risicoklasse dan neemt ook het percentage aandelen toe. De exacte invulling gebeurt door Beobank, maar als klant kunt u natuurlijk zelf kiezen hoeveel risico u wil opnemen, volledig in overeenstemming met uw beleggingsprofiel.

Conclusie

Wanneer u gaat beleggen (en dat is eigenlijk wat u doet als u een Tak 23-verzekering onderschrijft), zijn er twee zaken die u nooit uit het oog mag verliezen: u moet uw beleggingen diversifiëren en u moet er een voldoende lange beleggingshorizon op na houden. Door te diversifiëren en een voldoende robuuste mix te kiezen tussen aandelen en vastrentende producten, beschermt u uzelf tegen al te volatiele schommelingen. Een lange beleggingshorizon is dan weer belangrijk omdat over vele jaren heen de kans zeer groot is dat de goede jaren op de beurs de slechte uitvlakken en dat u toch met een positief rendement eindigt. Vandaag, in tijden van hoge inflatie, is dat zeker zo belangrijk. Zelfs rendementen van vijf of zes procent volstaan niet om de inflatie te kloppen en uw koopkracht te behouden. Op lange termijn werken, is dus de boodschap en met een Tak 23 kan dat.

Meer info over onze Tak 23-verzekering?

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?