Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Fiscale grensbedragen voor sparen en beleggen in 2019

Hoeveel belastingen kan ik besparen met bepaalde vormen van sparen en beleggen?

Bij het ingaan van een nieuw jaar worden traditioneel een aantal bedragen aangepast aan de index. In 2019 is dat niet anders. Dat geldt ook voor een aantal zaken in verband met sparen en beleggen.

Pensioensparen

Een eerste aanpassing geldt voor de maximale stortingen voor het pensioensparen. Wie in aanmerking wil komen voor een belastingvermindering van 30 procent op zijn stortingen mag in 2019 tot 980 euro storten. Dat is 20 euro meer dan de 960 euro van 2018. Het fiscale voordeel voor wie dit maximaal benut, stijgt daardoor van 288 euro naar 292 euro.

Wie meer stort, krijgt nog een belastingvermindering van 25 procent. Dat voordeel geldt voortaan tot 1.260 euro in plaats van tot 1.230 euro. Let op: wie tot het verhoogde plafond wil sparen, moet dit jaarlijks aanvragen bij zijn financiële instelling.

Langetermijnsparen

Het bedrag aan langetermijnsparen dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering klimt in 2019 dan weer van 2.310 euro naar 2.350 euro. Dit bedrag omvat zowel het sparen voor een extra pensioenkapitaal via een tak21-spaarrekening als de eventuele kapitaalaflossingen voor wie een lening aanging voor de aankoop of de bouw van een tweede of volgende woning. Daarbij wordt voortaan rekening gehouden met de aflossingen die gekoppeld zijn aan de eerste leningsschijf van 78.440 euro in plaats van 76.860 euro.

Individuele pensioentoezegging

Voor de individuele pensioentoezegging voor werknemers stijgt het plafond van 2.440 euro naar 2.490 euro. Het gaat hier om het bedrag dat een bedrijf extra mag toekennen aan een beperkt aantal werknemers die zich buitengewoon inzetten voor hun werkgever. Voorwaarde is dat er al een groepsverzekering voor alle werknemers bestaat in de onderneming.

Spaarrekening

De vrijstelling voor de eerste schijf aan intresten op een zogenaamde gereglementeerde spaarrekening waarop geen belasting wordt geheven, stijgt van 960 euro per persoon naar 980 euro per persoon.

Dividenden

Er is ook een grotere vrijstelling voor dividenden. Het vrijgesteld bedrag waarop geen belastingen betaald moeten worden, bedroeg in 2018 640 euro, wat tegen een roerende voorheffing van 30 procent een fiscaal voordeel van 192 euro oplevert. In 2019 zou de vrijgestelde schijf stijgen naar 804 euro, al heeft de regering aangegeven dat ze het zou willen beperken tot 800 euro. Let wel: in tegenstelling tot de vrijstelling op de spaarrekening moeten deze voordelen via de belastingaangifte worden aangevraagd.

Lening via crowdfundingplatform

Geeft u via een erkend crowdfundingplatform een krediet aan een startende of jonge onderneming, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden op de eerste schijf van 15.630 euro aan intresten vrijstelling van roerende voorheffing bekomen. Tot vorig jaar lag dit plafond op 15.320 euro.

Samengevat

  • Diverse fiscale grensbedragen worden aangepast in 2019
  • Grens voor pensioensparen stijgt tot 980 euro en 1.260 euro
  • Grens voor langetermijnsparen klimt naar 2 350 euro
  • Vrijstelling op spaarrekening bedraagt nu 980 euro
  • Geen voorheffing op lening via crowdfunding tot 15.630 euro aan intresten

Advies nodig voor uw spaargeld of beleggingen?

Contacteer uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?