Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Goed omringd betekent nu ook goed verzekerd

Goed omringd en goed verzekerd

De dagelijkse missie van Beobank is onze klanten goed omringen en hun projecten helpen verwezenlijken. Daarom gaan we nog een stap verder in de begeleiding van onze klanten. Hoe? Met verzekeringen.

Voor onze klanten betekent “goed omringd zijn” nu ook “goed verzekerd zijn”. We bieden nu drie verzekeringsformules van ACM Belgium aan:

Deze verzekeringen vervolledigen ons gamma diensten waarop al meer dan 610.000 klanten in België vertrouwen.

Het is onze ambitie zo dicht mogelijk bij onze klanten te staan en hen bij hun levensprojecten te begeleiden met bank- en niet-bankdiensten. De uitbreiding van ons verzekeringsaanbod past in die filosofie.”
Guy Schellinck, CEO Beobank

Vernieuwende en uitgebreide waarborgen

Om optimaal tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van onze klanten, bieden deze verzekeringen een uitgebreide dekking tegen een scherpe prijs. Voorbeelden?

Autoverzekering

 • Omvat 3 Omniumformules, waaronder een tussenformule, de Mini Omnium +. Die dekt het totaal verlies van uw verzekerde wagen bij een ongeval.

 • De BOB BA-waarborg in uw Autoverzekering beschermt u wanneer u vrienden naar huis brengt in hun wagen.

 • De waarborg glasbreuk dekt ook uw panoramisch dak.

Woningverzekering

De Woningverzekering bevat een extra waarborg: depannage van uw huishoudelijke en audiovisuele toestellen tussen 2 en 5 jaar oud. Een panne? Dan dekt uw verzekering de herstelling van uw toestel. Is het onherstelbaar? Dan vervangen we het door een nieuw. Uniek op de markt!

Eén telefoontje en alles is geregeld

Voor onze Auto- en Woningverzekeringen maken we er een erezaak van u snel en efficiënt te helpen bij een schadegeval. U geniet daarom 24u/24 en 7d/7 van de diensten van Global Assistance. Hun specialisten zorgen meteen voor uw depannage en de eerste bijstand bij een schadegeval.

Efficiëntie is onze prioriteit

Een schadegeval? Eén telefoontje is genoeg! Het team Constatel van ACM Belgium neemt uw dossier van a tot z voor zijn rekening. Van het registreren van het schadegeval tot het sturen van een expert in geval van schade aan uw woning. U wordt bij alle stappen begeleid om zo snel mogelijk vergoed te worden.

Laten we samen uw verzekeringssituatie even doorlichten

En u? Bent u genoeg, of net te veel verzekerd? Voor meer info, een contractvoorstel of een simulatie om uw premie te kennen op basis van uw persoonlijke situatie, kunt u terecht in een van onze Beobank-agentschappen.

Onze troeven?

 • Transparantie en persoonlijk advies op het moment dat u een polis afsluit
 • Eenvoud op het moment dat u een schadegeval aangeeft bij ACM Belgium
 • De snelle en efficiënte opvolging van elk schadedossier door ACM Belgium

Het contract is afgesloten voor één jaar. Op de vervaldatum wordt het contract automatisch verlengd met een jaar, tenzij u het ten laatste drie maanden voor de vervaldatum opzegt. De Beobank Auto-, Woning- en Familiale verzekeringen zijn producten van ACM Belgium die aangeboden worden door Beobank.

Deze pagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten. Lees meer over de exacte dekking, de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen in de algemene voorwaarden op www.beobank.be of in alle Beobank-agentschappen. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de algemene voorwaarden voor u deze verzekering afsluit. U kunt een verzekeringsvoorstel met een berekening van de premie krijgen in uw Beobank-agentschap.

Verzekeringsmaatschappijen:

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.

Toegelaten onder codenummer 0964 onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, www.nbb.be).

Takken: 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. ACM Belgium werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.917, toegelaten onder code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Verzekeringstussenpersonen van ACM Belgium NV:

 • Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Generaal Jacqueslaan 263 g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel, IBAN BE77 9545 4622 6142
 • Agenten of makelaars, door FSMA erkend als verzekeringstussenpersoon

Klacht

Met klachten over dit product en/of de aanverwante diensten kunt u terecht in uw Beobank-agentschap en/of:

 • Bij de Beobank Klantendienst op 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be,
 • Bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van ACM Belgium, Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via e-mail: complaints@acm.be,
 • Bij de Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax: 02/547.59.75, e-mail: info@ombudsman-insurance.be , website www.ombudsman-insurance.be

Hoe kunnen we u helpen?