Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Hoe worden uw interesten berekend?

Home finances, counting on pen

Home finances, counting on pen

Op uw spaarrekening

Als u een spaarrekening hebt, krijgt u twee soorten interesten: een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente is proportioneel met het aantal dagen dat uw geld op de rekening blijft. Elke dag telt en er is geen andere voorwaarde. Maar de getrouwheidspremie geldt alleen voor tegoeden die minstens 12 opeenvolgende maanden op uw rekening blijven staan. Als u uw geld vóór die vervaldatum afhaalt, ontvangt u alleen de basisrente.

Aan het einde van het jaar berekent de bank de interesten waarop u recht hebt. Die gedetailleerde berekening is gratis beschikbaar, u hoeft ze alleen maar te vragen. U ziet dan op hoeveel dagen de interesten werden berekend, tegen welk percentage en op welk bedrag, afhankelijk van de stortingen en afhalingen die u eventueel hebt uitgevoerd.

In de praktijk gebruikt een bank de volgende formule om de basisrente te berekenen: [kapitaal x rentevoet x aantal dagen]/365. U zal merken dat de basisrente begin januari op uw rekening wordt bijgeschreven.

De getrouwheidspremie, die u dus na een jaar verwerft, wordt aan het begin van het volgende kwartaal uitbetaald. Dat is dus vier keer per jaar. Hou er rekening mee dat de basisrente en getrouwheidspremie nooit vast zijn: de bank kan ze op elk moment wijzigen.

De interesten van uw lening

Als u geld leent, komen de interesten overeen met de kosten die u betaalt voor het geleende bedrag. Met andere woorden: ze zijn de vergoeding die de bank zich toekent voor de geleverde dienst. Hoeveel interest u betaalt, hangt natuurlijk af van de interestvoet, de grootte van het bedrag en de duur van de lening. De parameters van alle kredietkosten worden gebundeld in het JKP of “jaarlijks kostenpercentage”. Deze indicator wordt door alle banken op dezelfde manier berekend, zodat wie op zoek is naar een lening alle aanbiedingen transparant kan vergelijken.

Om het bedrag van de interesten van een lening en de maandelijkse afbetalingen te berekenen, stelt de bank ook een afschrijvingstabel op. Deze vermeldt voor de hele looptijd en voor elke maandelijkse afbetaling hoeveel kapitaal en hoeveel interesten de ontlener terugbetaalt en welk leningsaldo er na elke maandelijkse afbetaling overblijft. Ook het totale bedrag van de terug te betalen interesten staat erin. Aangezien de interesten steeds worden berekend op het nog verschuldigde saldo, daalt het aandeel van de interesten in het totale bedrag naarmate u de lening afbetaalt.
 

Hoe kunnen we u helpen?