Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Voor elke belegger een risicoprofiel

 Het risicoprofiel van een belegger

Voor wie start met beleggen en bij een beleggingsadviseur aanklopt, is het bijna altijd de eerste stap in het proces: je risicoprofiel. Wat is dat precies en hoe wordt het bepaald?

Het risicoprofiel wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst die uw beleggingsadviseur u zal voorleggen en helpt hem of haar om u beleggingsadvies op maat te geven. Beleggen kan immers op heel veel verschillende manieren, maar niet elke manier is voor elke belegger even geschikt of aangewezen.

De expert polst daarom naar:

  • Uw financiële situatie en jouw doelstellingen op korte en lange termijn.
  • Uw kennis van en ervaring met beleggingsproducten en de markten.
  • Uw risicobereidheid: hoe zal u omgaan met eventuele verliezen? Heeft u een vangnet voorzien?
  • Uw beleggingsdoelstellingen: hoeveel rendement verwacht u en op welke termijn?
  • Uw beleggingshorizon: hoelang kan u uw kapitaal missen? Heeft u belangrijke projecten lopen die uw maandelijks of jaarlijks budget (zullen) beïnvloeden?

Aan de hand van de vragen kan dus bekeken worden welke beleggingsproducten wél en welke niét voor u geschikt zijn. Het profiel is ook de basis om te bepalen hoe u uw beleggingen best spreidt.

Wettelijk verplicht

Het aanmaken van een beleggersprofiel is niet gewoon maar nuttig, het is zelfs wettelijk verplicht. Die verplichting maakt deel uit van MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), een reeks van richtlijnen waaraan alle financiële tussenpersonen die opereren binnen Europa zich moeten houden. Door de wetten hebben beleggingsadviseurs (onder meer) zorgplicht: ze mogen u geen producten aanraden die niet passen bij uw risicoprofiel. De producten die ze u wel adviseren, moeten bovendien zo dicht mogelijk bij uw profiel aansluiten.

Risicoappetijt

Zoals we hierboven al stelden: risicoappetijt is een belangrijke factor in het bepalen van uw risicoprofiel. Het is immers een ijzeren wet waar niet aan te tornen valt: beleggingen kunnen in waarde toenemen, maar ook in waarde zakken. En bij sommige beleggingen zal het risico op (tijdelijk) verlies groter zijn dan bij andere. Hoe u daar als belegger mee omgaat, hangt niet alleen af van uw ervaring met beleggen en uw financiële situatie, maar ook van uw persoonlijkheid. De mens is van nature geneigd tot ‘loss aversion’: hij wil zijn risico op verlies tot een minimum beperken, zelfs als daardoor de kans op winst verkleint. Uiteraard verschilt dit ook van belegger tot belegger en laat de ene persoon zich al wat meer beïnvloeden door ‘loss aversion’ dan de andere.

Het spreekt ook voor zich dat de factoren die je risicobereidheid bepalen, kunnen veranderen naarmate u ouder wordt of wanneer uw persoonlijke situatie verandert. Risicobereidheid is dus geen statisch gegeven en daarom herziet Beobank uw beleggersprofiel ook om de twee jaar. De klant zelf kan zijn profiel heel gemakkelijk zelf herbevestigen via de Beobank-app of de Beobank-website.

Persoonlijke aanpak

Het bepalen van het risicoprofiel is trouwens ook maar één stap in de persoonlijke manier waarop Beobank uw beleggingsverhaal mee helpt schrijven. U bent niet als alle anderen, dus is het logisch dat we u niet adviseren als alle anderen. En voor we aan zo’n avontuur beginnen, moeten we elkaar dus wel wat beter leren kennen. Weet trouwens ook dat het laatste woord steeds bij u als  klant ligt: wij maken dan wel een aanbeveling van portefeuille op (samen met de nodige uitleg uiteraard), maar er gebeurt niks zolang deze niet door u wordt goedgekeurd.

Uiteraard wilt u ook zelf graag de vinger aan de pols houden. Via onze digitale tools (mobiele app en online banking) kunt u uw beleggingen in real time opvolgen.

Daarnaast krijgt u elk kwartaal een uitgebreid overzicht van hoe uw beleggingsportefeuille heeft gepresteerd en  of deze   nog steeds in evenwicht is conform uw profiel. Daarnaast neemt uw persoonlijke adviseur minstens eenmaal per jaar contact met u op om uw portefeuille te bespreken en u te helpen bij eventuele aanpassingen.

Meer weten over onze beleggingsaanpak?

Lees meer en maak en afspraak

Hoe kunnen we u helpen?