Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Spaart u even goed als de gemiddelde Belg?

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Beobank bij 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar oud

Als er een ding is dat jaarlijks in kaart wordt gebracht, dan is het wel ons spaargedrag. Waar zulke onderzoeken in heel wat gevallen weinig opvallende resultaten opleveren, is dat dit jaar anders. We sparen maandelijks namelijk meer dan vorig jaar. Nog meer: het aantal Belgen dat maandelijks 500 euro of meer opzijzet, is met 4,6% gestegen.

Waarom spaart de Belg?

Voordat we inzoomen op de specifieke percentages is het belangrijk om eerst te kijken naar de redenen achter ons spaargedrag. Steeds meer Belgen slagen erin redelijke bedragen opzij te zetten, en dat is niet toevallig. Een derde geeft aan meer voorbereid te willen zijn op mogelijke tegenslagen. Met andere woorden: we sparen om een vangnet te hebben. Op de tweede plaats achter de spaarredenen staat het investeren in vastgoed, goed voor zo’n 16% van de respondenten. De derde reden is het pensioen (10,9%) en dat is opvallend, aangezien het aantal jongeren dat onder de flinke spaarders valt (> 500 euro/maand) is verdubbeld tegenover vorig jaar.

De evolutie van het spaargedrag in België

Zo evolueerde ons gemiddelde spaarbedrag van 185 euro per maand in 2017 naar 213 euro per maand. De logische vraag die daarop volgt, luidt: zijn we rijker of net zuiniger geworden? Het geld moet inderdaad ergens vandaan komen. Het gemiddelde maandbrutoloon van de Belg steeg inderdaad zo’n 100 euro op twee jaar tijd, dus daar kan deze verschuiving enerzijds te verklaren zijn. Aan de andere kant werden er de afgelopen jaren ook heel wat bewustmakingscampagnes gedaan om de Belg te wijzen op het nut van een reserve. Dat die hun werk hebben gedaan, wordt rijkelijk geïllustreerd door dit onderzoek.

De financiële slagkracht van de Belg is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Belgen sparen over het algemeen echter meer dan nodig is, vaak omdat men denkt dat er geen alternatieven zijn. Dit terwijl men bijvoorbeeld ook voor een beperkt maandelijks bedrag al kan beleggen.

- Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank

Jongeren meer, velen niets

Net zoals vorig jaar zien we dat onze spaarkracht afneemt naarmate we ouder worden. Het gros van de spaarders zijn tussen de 18 en 34 jaar oud. Deze bevolkingsgroep zet over het algemeen ook grotere bedragen opzij dan ouderen. Opvallend is, zoals we eerder al aanhaalden, dat het aandeel jongeren dat erin slaagt meer dan 500 euro per maand opzij te zetten, bijna verdubbelde ten opzichte van een jaar geleden. In de andere leeftijdscategorieën blijft het aantal grote spaarders min of meer stabiel.

Hoewel dit een bijzonder positief verhaal is, lukt het 48% van de Belgen helemaal niet om te sparen. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Uit de jaarlijkse EU-SILC-enquête van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie blijkt dan ook dat ruim een op de vijf Belgen in een huishouden leeft dat het naar eigen zeggen financieel moeilijk heeft. Dat er dan 29,8% van de bevolking meer dan 500 euro per maand opzij kan zetten, illustreert de financiële kloof in ons land.

Spaar jij goed?

Hoe goed jij spaart in vergelijking met de gemiddelde Belg heeft dus grotendeels te maken met je leeftijd. Hier vind je een overzichtje waarmee je kunt controleren hoe goed het met jouw spaargedrag gesteld is:

Grafiek: hoeveel spaart u maandelijks op uw spaarrekening?

Hoeveel spaart u maandelijks op uw spaarrekening?

 Bron: iVox (04/2018), een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Beobank bij 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar oud.

Hoe kunnen we u helpen?