Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Welke gevolgen hadden de nieuwe regels voor woonleningen?

Texte alternatif (si image pas chargée) 50 min	Plannen om in 2021 vastgoed te kopen? De NBB-regels maken dit niet eenvoudiger. Maar paniek hoeft niet …

Begin 2020 veranderden de regels voor hypotheekleningen. Welke gevolgen heeft dit één jaar later voor u als u van plan bent om eigenaar te worden?

In 2008 barstte de vastgoedbubbel in de Verenigde Staten. De hele wereld kwam in een zware financiële crisis terecht. Om dergelijke risico’s bij ons te verminderen, vaardigde de Nationale Bank van België nieuwe aanbevelingen uit voor het toekennen van hypotheekleningen. Ze zijn van kracht sinds begin januari 2020. Kort samengevat: banken en verzekeringsmaatschappijen moeten zich voorzichtiger opstellen.

Voorzorgsmaatregel

Er werden nieuwe normen ingevoerd. De financiële instellingen kregen het dringende advies om niet meer dan 90% van de waarde van een woning te lenen of slechts 80% als de koper niet van plan is om er zelf in te gaan wonen. Met deze maatregel wil de Nationale Bank het aantal risicovolle leningen terugdringen en oververhitting op de vastgoedmarkt vermijden. Volgens allerlei studies is die markt de laatste jaren immers kwetsbaarder geworden.

De gevolgen van de maatregelen van de NBB zijn al merkbaar en de coronacrisis versterkt ze nog. In de periode tussen 2019 en midden 2020 is het aandeel van de woonleningen met een financieringspercentage tussen 90 en 100% gedaald van 28 tot 20%. Maar paniek is nergens voor nodig als u vastgoed wilt verwerven! Zo is het aandeel van kredieten met een financieringspercentage onder 80% gestegen van 49 tot 55%*.

Een zekere manoeuvreerruimte

Bent u van plan om een huis of appartement te kopen, maar hebt u zelf nauwelijks voldoende spaargeld achter de hand om de notariskosten en registratierechten te betalen? Ook dan moet u de hoop niet opgeven. Banken en verzekeringen mogen tot op zekere hoogte zelf beslissen welk risico ze aanvaardbaar vinden voor hun hypothecaire leningen.

Zo mag elk jaar tot 20% van de kandidaat-kopers een vastgoedkrediet krijgen voor meer dan 90% van de waarde. Gaat het om uw eerste vastgoedaankoop? Zoveel te beter, want dan is de manoeuvreerruimte van uw financiële instelling nog groter. In de categorie van eerste kopers mag zelfs 35% van de kredieten (in plaats van 20%) hoger liggen dan de 90%-regel en bij 5% mag er zelfs meer geleend worden dan de waarde van het vastgoed. Slechts als de bank deze drempels overschrijdt, moet ze dit verantwoorden bij de NBB.

Met andere woorden: laat u door de nieuwe regels op het hypothecair krediet niet afremmen! Leg uw plannen zeker voor aan uw bankier. Ook in 2021 blijft de interest waarschijnlijk laag. Profiteer daarvan om vastgoed te verwerven of zelfs uw bestaande hypotheeklening te herfinancieren tegen een interessantere rentevoet*.

 

*Bron

Plannen om te bouwen of een huis te kopen?

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?