Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Ons adviesproces

Hoe verloopt een beleggingsgesprek bij Beobank? We hebben een proces uitgewerkt dat ons in staat stelt om uw behoeften beter te begrijpen om u zo de meest geschikte oplossingen te kunnen aanbieden.

Artboard 1
Artboard 1

U goed leren kennen

Om u beter te kunnen ondersteunen is het essentieel dat uw adviseur een compleet beeld heeft van uw financiële en persoonlijke situatie. Daarom begint elk beleggingsgesprek daarmee.

Wat zijn uw roerende en onroerende goederen? Hoe groot zijn uw inkomsten en uitgaven? Hebt u lopende kredieten? Hebt u specifieke korte- of langetermijndoelstellingen? Wat is uw gezins- en beroepssituatie?

Artboard 2
Artboard 2

Uw vermogen indelen

Op basis van uw financiële situatie, uw doelstellingen en behoeften, wordt uw vermogen ingedeeld in 3 enveloppes: Reserve, Bescherming en Groei. Elk van deze enveloppes heeft een zeer specifieke doelstelling en enkel  de "Groei"-enveloppe is bestemd voor beleggingen.

RESERVE: Het is belangrijk om altijd een financiële reserve (contant geld) aan te houden, ten bedrage van ten minste 3 tot 12 maanden salaris, om onverwachte uitgaven te dekken.

BESCHERMING: Deze enveloppe wordt gebruikt om uw kortetermijnprojecten (minder dan 5 jaar) te financieren en om uw beschermingsbehoeften op lange termijn te dekken. Denk bijvoorbeeld aan spaarrekeningen, termijnrekeningen of tak 21 levensverzekeringen.

GROEI: Een deel van uw geld kan u beleggen zonder kapitaalgarantie, in fondsen of tak 23 levensverzekeringsproducten, om uw projecten op lange termijn te realiseren.

Artboard 3
Artboard 3

Uw beleggersprofiel opmaken

Voor de activa die bestemd zijn voor de groei-enveloppe, stellen we uw profiel vast aan de hand van een reeks vragen over uw risicoaversie, uw beleggingshorizon en uw kennis van en ervaring met beleggingsproducten.

Artboard 4
Artboard 4

Uw beleggingsportefeuille voorstellen

Afhankelijk van uw beleggersprofiel, uw voorkeuren en het bedrag dat u in de groei-enveloppe wilt beleggen, stellen wij u een aanbeveling voor die aangepast is aan uw doelstellingen en behoeften en gebaseerd is op onze modelportefeuillebenadering. Wij nemen ook de tijd om de kenmerken en risico's van de aanbevolen producten toe te lichten en u de nodige wettelijke documenten te bezorgen.

De modelportefeuille geeft een "ideale" spreiding van de activaklassen (aandelen, obligaties) weer voor uw beleggersprofiel. De onderverdeling in de subactivaklassen ( Europese aandelen, Amerikaanse aandelen, aandelen groeilanden, staatsobligaties, bedrijfsobligaties,…)  houdt rekening met het  risiconiveau en is gebaseerd op grondige analyses van onze experts. Voor de invulling van de subactivaklassen stellen we u beleggingsfondsen uit onze Premium Funds Selectie voor.

Artboard 5
Artboard 5

Handtekening en aankoop

Eens u akkoord bent met de samenstelling van uw portefeuille, tekent u het aankoopbewijs en plaatst uw adviseur de aankooporders.

Artboard 6
Artboard 6

Regelmatige opvolging

Elk kwartaal krijgt u van ons een gedetailleerd overzicht van uw beleggingen om na te gaan of de beleggingsproducten waarin u hebt belegd en hun weging in uw portefeuille nog steeds voldoen aan uw beleggersprofiel. Daarnaast contacteert uw persoonlijke adviseur u minstens één keer per jaar om uw portefeuille samen te overlopen en indien nodig bij te sturen. Uiteraard is hij op elk moment van het jaar tot uw beschikking.

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.