Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Beobank

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Beobank

  • Bij Beobank zijn we ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschappen waarin onze organisatie actief is.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Beobank

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft betrekking op de manier waarop bedrijven sociale, milieu- en economische aspecten integreren in hun activiteiten.

Bij Beobank zijn we ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschappen waarin onze organisatie actief is. Niet alleen door producten en diensten aan te bieden, maar ook door ons actief in te zetten voor die gemeenschappen, los van onze dagelijkse activiteiten.

Op verschillende manieren proberen we onze werknemers daarbij voortdurend te betrekken: ondersteuning van projecten, vrijwilligersdagen, respect voor het milieu, enz.

Vrijwilligersdag voor het personeel

Vrijwilligersdag voor het personeel

Alle werknemers van Beobank krijgen de kans om elk jaar tijdens de werkuren een dag aan de slag te gaan als vrijwilliger bij een Belgische liefdadigheidsorganisatie. Ze kunnen ervoor kiezen om dat alleen te doen of hun departement en/of andere collega's motiveren om zich samen in te zetten voor een groter project.

Dit initiatief wordt dan ook erg gewaardeerd door onze medewerkers. Ze nemen de mogelijkheid om een handje toe te steken bij een liefdadigheidsorganisatie ter harte en verschillenden onder hen hebben er intussen een echte traditie van gemaakt.

1.000 km voor Kom op tegen Kanker

1.000 km voor Kom op tegen Kanker

De 1.000 km voor Kom op tegen Kanker, dat is samen fietsen tegen kanker. En dat 4 dagen lang! De afstand wordt verdeeld in 8 etapes van 125 km, ofwel 250 km per dag.

Elk jaar gaat het ingezamelde geld van de 1.000 km naar kankeronderzoek. Het concept is eenvoudig: elk team dat 5.000 € inzamelt, mag deelnemen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.

De deelname van Beobank met 2 of 3 teams van medewerkers is intussen een echte traditie geworden.

Meer info: 1.000 km voor Kom op tegen Kanker

Adecco Brussels Ekiden

Adecco Brussels Ekiden

Door al verschillende jaren deel te nemen aan de Ekiden, de grootste aflossingsmarathon ter wereld die in oktober plaatsvindt in Brussel, steunt Beobank elke keer een vereniging. In 2019 heeft elk ingeschreven team op die manier Plan International gesteund via het initiatief Win4Youth. Plan International is een liefdadigheidsinstelling die in meer dan 70 landen strijdt voor kinderrechten en in het bijzonder voor die van meisjes. Elk jaar lopen er zo een dertigtal Beobank medewerkers samen voor het goede doel.

Meer info: win4youth

Tous à bord (Iedereen aan boord)

Tous à bord (Iedereen aan boord)

Beobank steunt ook jaarlijks de club “Tous à bord”, een project van de vzw Génération Nouvelle (Nieuwe Generatie). Deze club zorgt er onder meer voor dat personen met beperkte mobiliteit kunnen deelnemen aan loopwedstrijden dankzij de teamspirit en de motivatie van de lopers die de rolstoelen voortduwen.

Met sporten als uitgangspunt, geeft deze club aan een diverse groep jongeren de mogelijkheid om samen te komen en fijne momenten te delen met gelijkgestemden, wat de afkomst van elk van hen ook is.

Meer info: Tous à bord

United Fund for Belgium (UFB)

United Fund for Belgium (UFB)

United Fund for Belgium (UFB) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk. Haar missie is hulp bieden aan de allerarmsten in België door projecten van liefdadigheidsorganisaties te financieren. UFB richt zich uitsluitend op sociale projecten en financiert alleen projecten, geen terugkerende kosten. Dit om zo complementair mogelijk te zijn met toelagen uit de publieke sector.

UFB steunt vooral liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor kinderwelzijn, armoedebestrijding, ondersteuning van mensen met een handicap en sociale integratie.

Om deze projecten te financieren, zamelt UFB fondsen in van Belgische en buitenlandse bedrijven die in België zijn gevestigd en van individuele schenkers. Op die manier steunt UFB jaarlijks zo'n 100 verschillende liefdadigheidsorganisaties.

Sinds enkele jaren zamelt Beobank fondsen in via verschillende initiatieven:

  • Financiële hulp via een jaarlijkse gift.
  • Vrijwilligersdag: Alle werknemers van Beobank krijgen elk jaar de kans om tijdens de werkuren één dag aan de slag te gaan als vrijwilliger bij een Belgische liefdadigheidsorganisatie die wordt ondersteund door UFB.
  • 20 km van Brussel: Elk jaar gaan verschillende medewerkers deze sportieve en solidaire uitdaging aan en ondersteunen ze dankzij hun deelname een of twee organisaties die door UFB worden geselecteerd.

De fondsen die worden ingezameld bij elke campagne worden volledig (100%) verdeeld onder de liefdadigheidsorganisaties. De kosten gelinkt aan de werking van UFB worden gedekt door speciale giften, afkomstig van evenementen voor fondsenwerving en aangroei van het Martin Kallen Fonds. De 100% herverdeling van de giften is uniek in België.

De financiering van projecten is evenwichtig opgesteld in alle regio’s en provincies van het land.

Meer info: United Fund for Belgium