Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Beobank

  • Bij Beobank zijn we ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschappen waarin onze organisatie actief is.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Beobank

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft betrekking op de manier waarop bedrijven sociale, milieu- en economische aspecten integreren in hun activiteiten.

Bij Beobank zijn we ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschappen waarin onze organisatie actief is. Niet alleen door producten en diensten aan te bieden, maar ook door ons actief in te zetten voor die gemeenschappen, los van onze dagelijkse activiteiten.

Op verschillende manieren proberen we onze werknemers daarbij voortdurend te betrekken: ondersteuning van projecten, vrijwilligersdagen, respect voor het milieu, enz.

United Fund for Belgium (UFB)

United Fund for Belgium (UFB) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk. Haar missie is hulp bieden aan de allerarmsten in België door projecten van liefdadigheidsorganisaties te financieren. UFB richt zich uitsluitend op sociale projecten en financiert alleen projecten, geen terugkerende kosten. Dit om zo complementair mogelijk te zijn met toelagen uit de publieke sector.

UFB steunt vooral liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor kinderwelzijn, armoedebestrijding, ondersteuning van mensen met een handicap, sociale integratie en opleiding.

Om deze projecten te financieren, zamelt UFB fondsen in van Belgische en buitenlandse bedrijven die in België zijn gevestigd, en van individuele schenkers. Op die manier steunt UFB jaarlijks zo'n 100 verschillende liefdadigheidsorganisaties.

Sinds enkele jaren zamelt Beobank fondsen in via verschillende initiatieven:

  • Financiële hulp via een jaarlijkse gift.
  • Vrijwilligersdag: Alle werknemers van Beobank krijgen elk jaar de kans om tijdens de werkuren één dag aan de slag te gaan als vrijwilliger bij een Belgische liefdadigheidsorganisatie die wordt ondersteund door UFB. In 2015 namen een honderdtal werknemers deel aan een tiental vrijwilligersdagen.
  • 20 km van Brussel: Elk jaar gaan verschillende medewerkers deze sportieve en solidaire uitdaging aan en ondersteunen ze dankzij hun deelname een of twee organisaties die door UFB worden geselecteerd.

De fondsen die worden ingezameld bij elke campagne worden volledig (100%) verdeeld onder de liefdadigheidsorganisaties. De kosten gelinkt aan de werking van UFB worden gedekt door speciale giften, afkomstig van evenementen voor fondsenwerving en aangroei aangroei van het Martin Kallen Fonds. De 100% herverdeling van de giften is uniek in België.

De financiering van projecten is evenwichtig opgesteld in alle regio’s en provincies van het land.

Meer info: United Fund for Belgium

1.000 km voor Kom op tegen Kanker

De 1.000 km voor Kom op tegen Kanker, dat is samen fietsen tegen kanker. En dat 4 dagen lang! De afstand wordt verdeeld in 8 etapes van 125 km, ofwel 250 km per dag.

Elk jaar gaat het ingezamelde geld van de 1.000 km naar kankeronderzoek. Het concept is eenvoudig: elk team dat 5.000 € inzamelt, mag deelnemen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.

Net zoals de andere liefdadigheidsinitatieven, is de deelname van Beobank met 2 of 3 teams van medewerkers intussen een echte traditie geworden.

Meer info: 1.000 km voor Kom op tegen Kanker

YouthStart

Beobank steunt YouthStart, een wereldwijde organisatie die een trainingsprogramma in ondernemingszin aanbiedt aan kanszoekende jongeren.

YouthStart stimuleert ondernemingszin bij kanszoekende jongeren door hen een praktijkgericht, ondernemend, interactief en creatief trainingsprogramma aan te bieden.

Om in deze missie te slagen, ontwikkelde YouthStart een concept gebaseerd op vijf pijlers:

  • een interactieve, creatieve en praktijkgerichte cursus
  • een netwerk van gecertificeerde trainers, samengesteld uit bedrijfsmensen en ervaren ondernemers
  • een unieke samenwerking met het bedrijfsleven
  • hulp bij het zoeken naar startkapitaal
  • een peterschapsprogramma voor jonge starters gedurende twee jaar

Onze bijdrage?
Los van onze financiële steun, helpen we YouthStart bij het opzetten van hun activiteiten door vrijwilligersdagen te organiseren, ruimte ter beschikking te stellen voor de certifiëringen, en onze werknemers de kans te geven om in de jury te zetelen die de projecten van de jongeren beoordeelt of om opleidingen te geven.

Meer info: YouthStart

Ekiden en SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen zet zich al meer dan 65 jaar in om kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst te bezorgen. Zeg maar: een nieuwe start in het leven. SOS Kinderdorpen doet dat in 134 landen wereldwijd, waaronder in België.

Door al verschillende jaren deel te nemen aan de Ekiden, de grootste aflossingsmarathon ter wereld die in oktober plaatsvindt in Brussel, steunt Beobank actief SOS Kinderdorpen. Elk ingeschreven team draagt zo bij aan de financiering van één jaar onderwijs voor een kind in Kinshasa. Elk jaar lopen zo een dertigtal Beobank medewerkers samen voor het goede doel.

Meer info: SOS Kinderdorpen

Vrijwilligersdag voor het personeel

Alle werknemers van Beobank krijgen de kans om elk jaar tijdens de werkuren een dag aan de slag te gaan als vrijwilliger bij een Belgische liefdadigheidsorganisatie. Ze kunnen ervoor kiezen om dat alleen te doen of hun departement en/of andere collega's motiveren om zich samen in te zetten voor een groter project.

Elk jaar ondersteunen een 100-tal werknemers als vrijwilliger verschillende organisaties. Dit initiatief wordt dan ook erg gewaardeerd door onze medewerkers. Ze nemen de mogelijkheid om een handje toe te steken bij een liefdadigheidsorganisatie ter harte en verschillenden onder hen hebben er intussen een echte traditie van gemaakt.