Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wanneer verantwoordelijkheid rijmt met winstgevendheid

Waarden die “waarde” opleveren

Een “groene” financiële aanpak die beter is voor de planeet én de belegger? Dat kan, want wie maatschappelijk verantwoord onderneemt, is beter gewapend voor de toekomst!

Duurzame ontwikkeling is een factor die onvermijdelijk bij al onze beslissingen meespeelt: van overheden die beslissingen nemen tot bedrijfsleiders, consumenten en … beleggers. “Duurzame” financiële transacties zijn aanlokkelijk, want ze maken het mogelijk om te beleggen en tegelijk een positieve impact te hebben. “Groene” beleggingen zitten in de lift en daar zou nog een andere reden voor zijn: het hoge financiële rendement! Fictie of feit?

De studies zijn duidelijk

Een eerste argument voor onze bewering blijkt uit diverse publicaties, onder andere van de universiteit van Oxford. Er zou een verband zijn tussen goede ESG-praktijken (waarbij ESG staat voor ecologie, sociaal ondernemen en governance) en een hoger rendement op middellange en lange termijn. Deze studies steunen op onderzoek en praktijkanalyses. Voor niet-specialisten is deze studie vrij technisch, maar de conclusie is duidelijk: uw belangen als belegger zijn goed te verzoenen met uw milieubewustzijn.

Een “logisch” verband?

Duurzame bedrijven met een MVO-aanpak (die dus maatschappelijk verantwoord ondernemen) zouden betere resultaten boeken en veerkrachtiger zijn. Met andere woorden: de inspanningen die ze leveren om rekening te houden met de ESG-criteria hebben een positieve weerslag op hun prestaties. Ze boeken daardoor gemakkelijker commercieel en financieel succes. En dat is goed nieuws voor uw portefeuille! Maar laten we even dieper ingaan op het verband tussen duurzaamheid en rendement.

Waarom? De “juiste” richting …

Duurzaamheid is tegelijk een onvermijdelijke trend en een drijvende kracht achter verandering. Bedrijven die deze richting uitgaan, slagen er beter in om “nieuwe” opportuniteiten aan te grijpen en de risico’s te beperken die morgen op hen afkomen.

Zij zijn in staat om:

       1. Te voldoen aan de marktvereisten

Consumenten verwachten dat bedrijven zich inzetten voor de planeet en de mensheid in het algemeen. Bedrijven kunnen dat doen via hun businessmodel, producten, waarden enz. Wie dat niet begrijpt, riskeert compleet de boot te missen … en zonder klanten te vallen.

      2. Mee te doen met een wereldwijde beweging

Niet alleen de klanten, ook de werknemers verwachten op dit domein veel van hun werkgever! Bovendien voeren de beleggers en commerciële partners de druk op. Bedrijven die vervuilen of maatschappelijk laag scoren, verliezen aan populariteit.

      3. Hun bedrijfsvoering te optimaliseren

Een lagere ecologische voetafdruk levert bedrijven vaak besparingen op, bijvoorbeeld op energiegebied. Ze doen er daarom goed aan om vooruit te lopen op de milieunormen (CO2-uitstoot enz.), want die worden steeds dwingender en inbreuken worden zwaar beboet.

Al deze redenen maken dat bedrijven die de ESG-criteria ernstig nemen en werk maken van de energietransitie succesvoller zijn in een snel veranderende wereld en hun overleven veiligstellen. Ook als belegger kunt u successen boeken als u hiermee rekening houdt! Bijgevolg gaan “duurzame beleggingen” steeds vaker hand in hand met “financieel rendement”. En die win-win kunnen we alleen maar toejuichen!

Maak een afspraak met een van onze experten en ontdek hoe u groen kunt beleggen

Meer info

Hoe kunnen we u helpen?