Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Financiële markten: een balans voor 2014 in twee toonaarden

Financiële markten: een balans voor 2014 in twee toonaarden

2014 is voorbij en we kunnen de balans opmaken van een bewogen jaar op de financiële markten. Volgens Yves-Michael Kazadi, Investment Analist bij Beobank, had de wereldwijde groei in 2014 iets weg van een vliegtuig met vier motoren, waarvan er maar één goed draait. 

Een balans voor 2014:

  • Opkomende landen verliezen in snelheid

Na de duidelijke correctie tijdens het eerste halfjaar als gevolg van de aankondiging van de geleidelijke verhoging van de Amerikaanse rente, werd de munt van heel wat opkomende landen aangevallen door de financiële markten en zagen deze landen heel wat kapitaal afvloeien. De aanval was voornamelijk gericht op landen met een betalingsbalanstekort (synoniem van een gebrek aan concurrentievermogen) en dus minder op de landen in Zuidoost-Azië. Toch hadden ook de opkomende regio’s (met name Afrika en Brazilië) te lijden onder de vertraging van de groei in China. De Chinese veelvraat had minder honger en dat vertaalde zich in een daling van het volume en de waarde van de uitvoer van grondstoffen. Rusland kampt intussen met de gevolgen van het embargo van het Westen en de daarmee gepaard gaande daling van de olieprijs. China van zijn kant liet een groei optekenen van iets meer dan 7%. Hoewel de eurozone verbleekt van jaloezie bij zulke groeicijfers, zijn deze cijfers ver verwijderd van de dubbele groeicijfers van de voorbije decennia. Ook China maakt dus een fase van vertraging door en ziet verschillende gevaren om de hoek loeren: kredietzeepbel, anti-corruptiebeleid (negatieve impact op luxeproducten), milieurisico’s en vergrijzing. Gevolg: beleggers en investeerders zijn selectiever ten aanzien van de opkomende landen.

  • De eurozone heeft het moeilijk

In de eurozone kwam de groei tot stilstand. Niet alleen breken de werkloosheidscijfers historische records, ook het vertrouwen van zowel consumenten als ondernemers stemt niet tot optimisme. De resultaten van de stresstests van de banken waren daarentegen niet slecht en moeten de economische spelers meer vertrouwen geven in de toekomst. Maar helaas moeten deze resultaten ondanks alles omzichtig geïnterpreteerd worden, onder meer omdat ze geen rekening houden met de impact van een eventuele deflatie op de balanscijfers van de banken. De officiële rentetarieven mogen dan wel nagenoeg nul procent bedragen, de groei van de eurozone trekt niet significant aan en blijft futloos rond de 0% hangen. Ondertussen riskeert de eurozone met een inflatiepercentage van 0,3% bij een krachtige exogene schok in deflatie terecht te komen. Erger nog, zelfs de beste leerling van de klas, Duitsland, is erachter gekomen dat het zich niet kan isoleren op een eiland en lijdt uiteindelijk onder de zwakke conjunctuur van Frankrijk en Italië.

  •  Japan komt langzaam uit de deflatie

Het beleid in drie fasen van de nieuwe Japanse premier Abe heeft de hoop doen opleven. Toch is het duidelijk dat de 3de grootste economie ter wereld er niet in slaagt om uit het slop te komen, waarin het al decennialang zit verstrikt.

  • Verenigde Staten laten crisis achter zich

De enige regio ter wereld die opfleurt en de crisis definitief achter zich lijkt te laten, is de Verenigde Staten, met satellietlanden zoals bijvoorbeeld Mexico. En hoewel de uitweg uit de crisis moeizaam verloopt in vergelijking met eerdere situaties in het verleden, zou het misplaatst zijn om daar een struikelblok in te zien met een snelheid van de stijging van het BBP in 2014 met meer dan 3%.  Ondanks de vooralsnog beperkte groei, zijn 80% van de macro-economische indicatoren positief en lijken de winstcijfers van de ondernemingen vrij solide. Kortom, ondanks de stijging van de dollar van de voorbije maanden zijn de Amerikaanse ondernemingen in staat om deze evolutie van de munt op te vangen, met name dankzij de inspanningen op het gebied van rentabiliteit en de daling van de energiekosten (schaliegas) van de voorbije jaren.

  •  En wat met de markten?

Wat de financiële markten betreft en in het bijzonder de obligatiemarkten, was 2014 een goed jaar voor wie heeft ingezet op een daling van de rente, hoewel de consensus van de experts uitging van het tegenovergestelde. De daling van de rente heeft in de meeste gevallen helaas een negatieve impact gehad op obligaties, behalve bijvoorbeeld voor zij die de kaart hebben getrokken van hoogrentende obligaties. Wat aandelen betreft lag de meeste winst te rapen bij – verrassing – de Amerikaanse aandelen en de aandelen van de Bel 20. Onze effectenmarkt heeft dit jaar inderdaad niet stilgestaan, in tegenstelling tot andere Europese markten (zoals bijvoorbeeld de CAC 40). Ook beleggers die een positie hebben genomen in rendementsaandelen (die regelmatig grote dividenden uitkeren) zullen met een tevreden gevoel terugkijken op 2014.

Klik hier voor de vooruitzichten voor 2015

Meer weten?

Wilt u meer informatie over uw beleggingen? Contacteer dan gerust uw beleggingsadviseur om de ideale portefeuille voor uw situatie samen te stellen. Op basis van uw objectieven, uw tijdshorizon en uw risicobereidheid.

Beleggen is en blijft een kwestie van maatwerk!

Contacteer uw beleggingsadviseur

Beobank NV/SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd op de macroanalyse van “La Française AM”, een vermogensbeheerder die deel uitmaakt van de groep CMNE. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. Het is mogelijk dat informatie onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een vraag om welke effecten dan ook te kopen of te verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet opportuun karakter van een bepaalde belegging. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten, prijzen kunnen stijgen of dalen. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis.

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA. De redactie van dit document werd afgesloten op 19/12/2014.

 

Hoe kunnen we u helpen?