Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Sinds de crisis zijn de banken meer schokbestendig.

De resultaten van onze grote geldenquete

De Europese centrale bank voert regelmatig "stress tests" uit om de soliditeit van de banksector te testen

Alle artikels van onze serie "Belgen en hun geld":

1. De resultaten van de grote geldenquête | 2. Banken na de crisis | 3. Evolutie van de koopkracht | 4. Spaargeld en inflatie

Volgens het onderzoek* van Beobank in samenwerking met Knack/Le Vif heeft de financiële crisis van 2008 het vertrouwen in de banken bij 6 op 10 Belgen uitgehold. Nochtans heeft die crisis bijgedragen om de soliditeit van de banksector te verbeteren en om beleggers beter te beschermen. Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank somt voor u de lijst van maatregelen op die ingevoerd werden om te voorkomen dat de crisis zich herhaalt.

1. Het internationaal akkoord Basel III

‘Op internationaal niveau hebben de toezichthouders normen vastgesteld die erop gericht zijn om de solvabiliteit en de liquiditeit van de banken te versterken’ aldus Marc Danneels. Basel III –toegegeven een weinigzeggende benaming- is een nieuwe regulering die gelanceerd werd op initiatief van de G20 top na de crisis van 2008. Deze regelgeving voert een belangrijke en totale hervorming van de financiële sector in.

De maatregelen van deze hervorming werden vastgelegd in… -de plaats zal u niet verwonderen- Basel en dit door de belangrijkste toezichthouders uit de banksector van de hele wereld. De maatregelen verplichten de banken om over hogere en meer solide eigen middelen te beschikken. Dit eigen vermogen fungeert als een veiligheidsreserve. Het bestaat uit kapitaal aangeleverd door de aandeelhouders. De banken kunnen deze reserve aanwenden om eventuele verliezen op te vangen als de economische condities tegenvallen zoals dat het geval is in tijden van crisis.

2. Lenen kan… maar enkel volgens de regels van de kunst.

‘Het gebruik van schuldengeld werd eveneens geplafonneerd in functie van het hefboomeffect dat globaal gezien de grootte van de bank limiteert in functie van de eigen middelen’ voegt Marc Danneels toe. Een bank kan geen leningen toestaan die de terugbetalingscapaciteit van de bank overschrijdt. Bovendien kregen de banken de opdracht om hun financieringsstructuur te verbeteren. De bank moet over voldoende geld beschikken om een stresssituatie van 30 dagen te overleven waarbinnen rekeninghouders tegelijkertijd hun geld willen opnemen –wat men een bank run noemt- zonder in liquiditeitsproblemen te komen. Bovendien moet de bank in staat zijn om spanningen op de financiële markten gedurende een jaar te overleven.

Om het risico van een nieuw domino-effect verder te verkleinen, hebben de toezichthouders ook extra kapitaaleisen opgelegd ten aanzien van systeembanken. Hiermee bedoelen we banken die vanwege hun grootte en hun activiteiten zodanig belangrijk zijn dat ze het hele mondiale financiële systeem zouden kunnen doen wankelen in het geval van problemen. Met andere woorden: hoe groter de bank, hoe veeleisender de centrale banken zullen zijn en hoe meer de consument (en de economie) beschermd is .

Onze strategie bestaat erin om te denken op lange termijn eerder dan om winst op korte termijn te realiseren.

-Marc Danneels

3. De stresstesten van Europa…

De Europese toezichthouders voeren regelmatig stresstesten bij de banken uit. Deze testen simuleren de impact van zeer ongunstige omstandigheden zoals het vertragen van de economie, spanning op de financiële markten enz. Deze extreme scenario’s mogen de soliditeit van de bank niet onder de gereglementeerde wettelijke minima brengen.

In tegenstelling tot wat 56% van de Belgen denken, hebben de banken ook hun risicovolle beleggingen en dubieuze leningen aanzienlijk moeten verminderen. Hoewel men het gevaar nooit volledig kan uitsluiten, wordt het risico op een nieuwe crisis zoals in 2008 op die manier sterk gereduceerd. Marc Danneels benadrukt daarom ook de structuur van Beobank. De bank behoort tot de niet-beursgenoteerde groep  Crédit Mutuel Nord Europe die ‘een zeer goede weerstand’ heeft aangetoond bij de laatste stresstest van 2016.

4. En MiFID* voor een weloverwogen beleggingsadvies.

Vandaag zegt 62% van de Belgen* op het advies van hun bankier te vertrouwen. Marc Danneels voegt hieraan toe dat de klanten beter beschermd zijn dan voor de crisis. De Europese MiFID gedragsregels verplichten de Europese banken om belangenvermenging te voorkomen, om een bindend beleggersprofiel op te stellen en om transacties uit te voeren in het beste belang van de klant. ‘Bovendien zal vanaf 2018 de hele regelgeving van MiFID 2 de beleggers nog beter beschermen en zal de transparantie van de financiële instellingen nog meer verbeteren’ benadrukt Marc Danneels. En dat betekent zeker een positieve evolutie voor de beleggers.

 

* Markets in Financial Instruments Directive

 

 

Onderzoek uitgevoerd door TNS-Kantar door middel van een steekproef van 1000 Belgen ouder dan 18.

In het kort:

De banken moeten beschikken over hogere en meer solide eigen middelen.

De soliditeit van de Europese banken wordt regelmatig gecontroleerd door stresstesten.

De klanten zijn beter beschermd dan voor de crisis van 2008.

Het risico op een nieuwe crisis is sterk verminderd.

Hoe kunnen we u helpen?