Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

40% van de Belgen verwacht dat hun koopkracht zal afnemen: 5 dingen om te onthouden.

De resultaten van onze grote geldenquête

Inflatie: de prijs van basisgoederen evolueert soms sneller dan uw inkomen...

Alle artikels van onze serie "Belgen en hun geld":

1. De resultaten van de grote geldenquête | 2. Banken na de crisis | 3. Evolutie van de koopkracht | 4. Spaargeld en inflatie

De resultaten van een enquête van Beobank en Knack/Le Vif wijzen uit dat 4 op de 10 Belgen verwachten dat hun koopkracht zal afnemen in de komende 5 jaar. Is deze pessimistische visie terecht? Marc Danneels, Chief Investment Officer van Beobank buigt zich over deze vraag en geeft 5 dingen aan om te onthouden.

1. Wat is koopkracht?

De koopkracht wordt bepaald door de hoeveelheid goederen en diensten die men met een bepaald inkomen kan aanschaffen. Als de prijzen van grondstoffen zoals voeding, olie, … verhogen – dat noemt men inflatie- zonder dat de lonen eveneens proportioneel verhogen, dan zal de koopkracht van gezinnen verlagen. En dat is nu precies waarvoor 4 op 10 Belgen bang zijn.

2. Babyboomers zijn bezorgd over de lage rentetarieven…

Als de Belgen eerder pessimistisch zijn over de evolutie van hun koopkracht, dan heeft dat vooral te maken met de stijging van de inflatie en met de beperkte stijging van de lonen. Sinds de crisis van 2008 (met de indexsprong) komt daar ook een strenger budgetbeleid bij. De babyboomers, geboren tussen 1945 en 1965 zijn het meest pessimistisch. Bijna een op twee van de bevraagden vreest dat hun koopkracht zal dalen in de volgende vijf jaar. ‘Wij begrijpen uiteraard dat de mensen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen zich zorgen maken over hun koopkracht. Vooral omdat hun kapitaal enkel een verwaarloosbaar rendement oplevert indien het geplaatst werd in spaarproducten’ legt Marc Danneels ons uit.

3. ...en de Gen Y is optimisch omwille van potentiële loonsverhoging

Een groot aantal mensen onder de 35 jaar daarentegen verwachten zich dan weer aan een verhoging van hun koopkracht.

Dat is logisch want ze staan nog in het begin van hun carrière waar het vooruitzicht op groei nog het grootst is.

‘Het vooruitzicht van een lichte versnelling van de groei in de eurozone en de daling van de werkloosheid zouden de salarissen moeten ondersteunen. Zeker in België met het indexsysteem’ duidt Marc Danneels. ‘Het feit dat de babyboomers de arbeidsmarkt verlaten is een tweede gunstig element voor de lonen. Hun vertrek creëert nu al tekorten voor sommige posten.’ Dat zal een positieve impact op de koopkracht hebben.

Spaarproducten blijven de oplossing voor uitgaven op korte en middellange termijn. Op lange termijn bestaan er beleggingsproducten voor iedereen‘  

- Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank

4. Sparen is niet de oplossing!

Als u deel uitmaakt van de 4 Belgen op 10 die ongerust zijn over een verlies van koopkracht, dan zal sparen alleen niet voor een oplossing zorgen. De rentetarieven, nog steeds op een historisch laagtepunt, zijn niet in staat de inflatie te compenseren. Kortom, de koopkracht van uw spaargeld…neemt af.

‘De spaarproducten blijven een oplossing om een cashreserve te behouden en om uitgaven op korte en middellange termijn te financieren’ legt Marc Danneels uit. Maar er bestaan beleggingsoplossingen voor alle beleggersprofielen.

5. Beleggingsoplossingen op maat

‘In de huidige context is beleggen alleen de moeite waard voor kapitaal dat u de volgende 5 jaar niet nodig hebt’ waarschuwt Marc Danneels. Dat betekent niet dat gepensioneerden of mensen dicht bij hun pensioen niet kunnen beleggen. Integendeel, er bestaan beleggingsformules op maat van hun behoeften. Bijvoorbeeld beleggingsfondsen die een recurrent inkomen genereren waardoor de de langetermijn positie behouden blijft terwijl men geniet van  een aanvullend pensioen . Diegenen die zich stilaan voorbereiden op het pensioen beginnen beter vroeg met deze beleggingen om te kunnen profiteren van de belastingvoordelen en van de stijgende markten op lange termijn. Dat is trouwens ook een langere beleggingshorizon waarvan ook de optimistische Gen Y kan profiteren.

In het kort

Koopkracht van de gezinnen neemt toe, maar niet bij pensioengerechtigden

Salarisverhogingen zijn waarschijnlijk

Spaarproducten zijn de oplossing voor korte en middellange termijn uitgaven

Beleggingsoplossingen helpen op lange termijn

We herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met een mogelijk verlies van kapitaal als gevolg. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gegarandeerd door Beobank NV/SA.

Hoe kunnen we u helpen?