Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verzekeringen

Verzekeringen

  • Vernieuwende formules, uitgebreide dekking en bijstand 24u/24 en 7d/7

Autoverzekering

4 evolutieve formules om optimaal op uw behoeften en budget in te spelen.

Vernieuwende dekkingen waaronder de BOB BA-waarborg voor uw avondjes uit met vrienden en de waarborg glasbreuk die ook uw panoramisch dak dekt.

Ontdekken

Woningverzekering

Of u nu eigenaar bent, verhuurder of huurder, u stelt uw contract samen en selecteert de opties die u echt nodig hebt: waarborg diefstal, alle risico's, heruitrusting met nieuw meubilair of herstelling van huishoudelijke en audiovisuele toestellen.

Ontdekken

Familiale verzekering

Eén enkel verzekeringscontract volstaat om u te beschermen tegen materiële en lichamelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden. Overal ter wereld. Door u of iemand in het gezin. Of u nu alleen woont, een gezin of een nieuw samengesteld gezin hebt, u bent altijd even goed beschermd.

Ontdekken

Uw verzekering in 3 stappen

Hoe eenvoudig uw verzekering onderschrijven?

1
Vul het afspraakformulier online in

Kies de uren waarop u wenst gecontacteerd te worden door een agentschap in uw buurt.

2
Maak een afspraak

Wij nemen contact met u op om een afspraak te plannen in het agentschap.

3
Opmaak gratis offerte

Als u tevreden bent met de simulatie, dan kunt u meteen de verzekering onderschrijven.

Bijstand

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost!

  • Bijstand 24u/24 en 7d/7
  • Efficiënte begeleiding wanneer u die het hardst nodig hebt
  • Snelle en kwaliteitsvolle assistentie: één telefoontje en alles is opgelost!

Vragen & Antwoorden

Wie kan een Autoverzekering afsluiten bij Beobank?

Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder met een rijbewijs en een wettelijk adres in België, of die grotendeels in België woont (meer dan 180 dagen per jaar) kan een Autoverzekering afsluiten bij Beobank. 

Wie kan een Woningverzekering afsluiten bij Beobank?

Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, die zijn woning in België wenst te verzekeren.

Wie kan een Familiale verzekering afsluiten bij Beobank?

Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft kan een Familiale verzekering afsluiten. Ongeacht of u alleenstaande bent, samenwoont, getrouwd bent, kinderen of huisdieren hebt. Er is een Familiale verzekering voor iedereen!

Hoe lang loopt mijn contract?

Een contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij beëindigd door een van de partijen in de gevallen en voorwaarden uiteengezet in de algemene voorwaarden"

Via welke verzekeringsonderneming onderschrijft u de Familiale, Auto- en Woningverzekering?

De Beobank Familiale, Woning- en Autoverzekering zijn producten van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. ACM Belgium NV maakt deel uit van de verzekeringsgroep van Crédit Mutuel met meer dan 15 miljoen verzekerden in heel Europa.

Belangrijke informatie

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij u het ten laatste 3 maanden voor de vervaldatum opzegt. De Beobank Auto-, Woning- en Familiale verzekeringen zijn producten van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Verzekeringsmaatschappij:

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.

Verzekeringstussenpersonen van ACM Belgium NV:

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

  • bij de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be
  • bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van ACM Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints@acm.be
  • bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax naar 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be

Deze pagina bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van ACM Belgium NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden vindt u hieronder terug en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Woningverzekering algemene voorwaarden

Autoverzekering algemene voorwaarden

Familiale verzekering algemene voorwaarden