Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

world_travel

World Travel Mastercard

 • Miles cadeau bij elke aankoop

 • 8 exclusieve verzekeringen

 • Het eerste jaar 5.000 miles cadeau

information

Gezien sociale afstandsmaatregelen kan de verwerking van uw aanvraag volledig op afstand verwerkt worden, ook wanneer deze verzonden worden naar onze verkooppunten.

Voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 4.500 euro. Jaarlijks Kostenpercentage van 12,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 10,14%) met een jaarlijkse bijdrage van 50 euro.

Hoe uw miles omzetten in een reis?

U kunt terecht bij het reisbureau om uw miles om te zetten in vlieg- of treintickets. Vul dit formulier in*. Uw gegevens worden dan meteen naar het reisbureau doorgestuurd en zij nemen dan binnen een termijn van ongeveer 1 week contact met u op. En dan kunt u met hen uw reservatie afronden.

Voor vragen over uw Beobank World Travel Mastercard©, uw miles en het World Travel programma (maar niet voor reserveringen) kunt u telefonisch contact opnemen met Beobank Service Center op het nummer 02 626 50 50 (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20u en op zaterdag van 9 tot 12u30).

kaart

 

 

Uw World Travel Mastercard kaart wordt overal aanvaard

Miljoenen handelszaken ter wereld aanvaarden uw Beobank World Travel Mastercard. U kunt ook makkelijk en snel betalen dankzij de contactloze technologie.

 

Reist u buiten Europe? Uit veiligheidsoverwegingen is het aangeraden ons op de hoogte te brengen. Bel ten laatste 1 week voor u vertrekt naar Beobank Service Center op 02 626 50 50. Reist u door meerdere landen? Geef dan alle data en bestemmingen door.

Een exclusief verzekeringspakket

U geniet automatisch van exclusieve verzekeringen, zonder bijkomende kosten. Ontdek uw exclusief verzekeringspakket1:     

Reisannulatie- of reisonderbrekingsverzekering2

De annulatieverzekering verbonden aan uw Beobank World Travel Mastercard vergoedt niet-recupereerbare kosten te uwen laste:

- bij annulatie of onderbreking van uw reis;
- omwille van ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van uzelf of een rechtstreeks familielid;
- bij schade aan uw woning of werkplek binnen 10 dagen vóór vertrek indien de ernst ervan uw aanwezigheid vereist;
- bij verlies of diefstal van uw identiteitspapieren (paspoort of identiteitskaart) binnen 30 dagen vóór vertrek indien u uw reis daardoor moest annuleren;
- voor een bedrag tot 6.000 euro per schadedossier en per jaar;
- op voorwaarde dat uw reis 100 % werd betaald met uw kredietkaart; 
- na aftrek van een franchise van 50 euro per schadedossier. 

Download hier het aangifteformulier in het kader van de reisannulatieverzekering.

Internationale reisbijstand2

Uw Beobank World Travel Mastercard biedt u: bijstand in het buitenland (24/24 uur bereikbaar), medische diensten (evacuatie en repatriëring, verzending van geneesmiddelen, voorschot op een provisie bij ziekenhuisopname, …), juridische diensten (rechtsbijstand en borgstelling) en persoonlijke diensten (vertaaldienst, dringende berichten naar uw naasten, …).

Ongevallenverzekering op reis2

Vliegtuig, trein, boot: betaal uw vervoertickets met uw Beobank World Travel Mastercard.

De verzekering komt tussen:

-bij overlijden of blijvende volledige invaliditeit na een ongeval tijdens het transport;
-voor een bedrag tot 250.000 euro;
-eveneens ten voordele van uw partner en uw kinderen jonger dan 23 jaar die samen met u of apart reizen.

Download hier het aangifteformulier in het kader van de Ongevallenverzekering op reis

 

Verzekering vertraging en verlies van bagage

U vertrekt op reis2 en bereikt uw bestemming zonder uw bagage. Bijzonder vervelend! Wees gerust, uw Beobank World Travel Mastercard vangt de ongemakken op. De verzekering komt tussen:

-voor uw aankoop van basisbenodigdheden, betaald met uw kredietkaart3;
-indien uw bagage meer dan 4 uur vertraging heeft;
-voor een bedrag tot 350 euro voor aankopen in de eerste 48 uur na aankomst;
-en tot 650 euro in de 48 uur daarna (indien uw bagage als definitief verloren wordt beschouwd).

Download hier het aangifteformulier in het kader van de verzekering Vertraging en verlies van bagage.

 

Verzekering vertraging van een internationale vlieg- of treinverbinding en gemiste aansluiting

Dankzij uw Beobank World Travel Mastercard, ontvangt u een vergoeding tot 250 euro (maaltijden, drankjes en hotel) bij vertraging (van 4 uur of meer) of annulatie van uw internationale vlucht of treinrit, indien u aan boord werd geweigerd of indien u tijdens uw reis² aansluitingen miste3. Uiteraard op voorwaarde dat u die uitgaven met uw kaart betaalde.

Download hier het aangifteformulier in het kader van de verzekering vertraging van een internationale vlieg- of treinverbinding en gemiste aansluiting.

Aankoopverzekering

Zowel in België als in het buitenland betaalt u uw aankopen met uw kredietkaart. Gelijk heeft u! Aankopen4 ter waarde van minstens 50 euro die u met uw kaart betaalde, zijn immers automatisch verzekerd:

- gedurende 200 dagen na de aankoopdatum;
- bij diefstal na inbraak of agressie, of accidentele schade;
- tot 3.000 euro per jaar.

Download hier het aangifteformulier in het kader van de aankoopverzekering.

Veilig online

Met uw Beobank kaart winkelt u veilig via uw PC, tablet of smartphone.

Wordt een nieuw product ter waarde van minimaal 50 euro dat online (maar niet via een veilingsite) werd gekocht op een in de Europese Unie of in de Verenigde Staten gehoste site niet of beschadigd geleverd, dan gaat de verzekering met de verkoper op zoek naar een bevredigende oplossing.

De verzekering Veilig online komt tussen:

-wanneer geen oplossing werd gevonden;
-tot
1.250 euro per schadedossier en per jaar.

Download hier het aangifteformulier in het kader van de verzekering Veilig online.

 

Materiële schade aan een huurvoertuig

 • Bij materiële schade aan een voor maximaal 31 dagen gehuurd voertuig worden de herstelkosten gedekt voor het bedrag van de franchise vermeld in het huurcontract.
 • Bij diefstal van het voertuig tijdens de huurperiode wordt het bedrag van de u aangerekende franchise gedekt.
 • Maximaal 1.000 euro per jaar.
 • Franchise van 50 euro.

Download hier het aangifteformulier voor materiële schade aan een huurvoertuig.

Download hier de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringen gekoppeld aan de Beobank World Travel Mastercard.

 

1 Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een Beobank World Travel Mastercard. Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Triomflaan 172, 1160 Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk (451 366 405 RCS Nanterre), erkend onder code 0888 voor de takken 1, 9, 13, 16 en 18, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Europ Assistance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-voorschriften. U vindt de privacyverklaring op: www.europ-assistance.be/nl/privacy. Elke klacht kan worden gericht aan de Complaints Officer, complaints@europ-assistance.be, tel.: 02/ 541 90 48 of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer info rond definities, dekkingen, waarborgen, vergoedingen, uitsluitingen en aangifteprocedures na schade. Bij geschillen hebben de Algemene Voorwaarden van de verzekeringen voorrang op deze website.

2 Alle verplaatsingen van de kaarthouder, diens partner en kinderen jonger dan 23 jaar naar een buitenlandse bestemming voor een periode van maximaal 90 opeenvolgende dagen, indien alle kosten voor vervoer (en/of voor verblijf in het kader van een reisannulatieverzekering) werden betaald met de kaart.

3 Indien u kan aantonen dat de betalingen met uw Beobank World Travel Mastercard werden uitgevoerd. De originele kastickets worden als aankoopbewijs beschouwd.

4 Met uitsluiting van mobiele telefoons. Een volledige lijst van uitzonderingen en beperkingen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Comfortabele kredietopening


U beschikt over een kredietopening die u gebruikt zoals u het wilt. Het bedrag (bijvoorbeeld 3.000 euro) bepalen we samen en wordt vermeld op al uw rekeninguittreksels. Uw beschikbare financiële reserve varieert naargelang uw uitgaven en terugbetalingen.

Voorbeeld

U beschikt over een kredietopening van 3.000 euro. De eerste maand geeft u 720 euro uit. Gedurende de volgende maand beschikt u over 2.280 euro (dit voorbeeld houdt geen rekening met eventueel verschuldigde debetinteresten).

 • Oorspronkelijke kredietopening: 3.000 euro

 • Uw geregistreerde uitgaven van de voorbije maand: 720 euro

 • Bedrag waarover u beschikt: 2.280 euro

Wenst u achteraf een wijziging van uw kredietopening te vragen (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier)? Bel dan 02 626 50 50 voor inlichtingen. Van maandag tot donderdag van 9u tot 19u en op vrijdag van 9u tot 15u30.

Terugbetalen op uw ritme

U kunt uw uitgaven terugbetalen zoals u wilt. Elke maand krijgt u een gedetailleerd rekeninguittreksel waarop het volgende wordt vermeld: uw verrichtingen, het opgebruikte krediet, het minimum te betalen bedrag in geval van gespreide afbetaling.

Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik van uw kredietopening. Bij ontvangst van uw rekeninguittreksel hebt u steeds de keuze:

 • U wilt het volledige bedrag terugbetalen

Als u dat wenst, kunt u elke maand het volledige bedrag van uw uitgaven terugbetalen.

 • U wilt de betalingen spreiden1
  • Of u betaalt elke maand het minimum van 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve terug, met een minimum van 25 euro2. In dat geval opteert u best voor een domiciliëring.
  • Of u betaalt meer terug, bijvoorbeeld 10% of 20%. In dat geval gebruikt u het overschrijvingsformulier dat u bij uw uittreksel vindt.

Om uw terugbetalingen te doen

 • Ofwel per overschrijving: gebruik het unieke rekeningnummer dat aan uw kredietkaart gelinkt is. En vermeld steeds de gestructureerde mededeling.
 • Kiest u voor een domiciliëring, bel dan Beobank Service Center op 02 626 50 50, van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30.

 

De actuariële debetrentevoet die van toepassing is op uw kredietkaart, vindt u terug op uw rekeninguittreksel.

2 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000 euro) of 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000 euro) van de gebruikte financiële reserve (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25 euro (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25 euro; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

Onze diensten

Via Beobank Online en Beobank Mobile beheert u uw kredietkaartrekening dag en nacht. Voor 0,50 euro per maand houdt Beobank Alert u, als u dat wenst, via sms en/of e-mail op de hoogte van wat er met uw kaart gebeurt. Via Cash Transfer kunt u geld overschrijven naar een zichtrekening. De innovatieve chip op uw kaart laat toe om kleine uitgaven snel, eenvoudig en contactloos te betalen. U kunt ook kiezen voor de verzekering Kredietbeschermingsplan.

Vraag de World Travel Mastercard kaart aan in enkele minuten!

World Travel Mastercard
Online aanvragen

Van miles naar tickets

Hoe uw miles omzetten in een reis?

U kunt terecht bij het reisbureau om uw miles om te zetten in vlieg- of treintickets. Vul dit formulier in*. Uw gegevens worden dan meteen naar het reisbureau doorgestuurd en zij nemen dan binnen een termijn van ongeveer 1 week contact met u op. En dan kunt u met hen uw reservatie afronden.

Voor vragen over uw Beobank World Travel Mastercard©, uw miles en het World Travel programma (maar niet voor reserveringen) kunt u telefonisch contact opnemen met Beobank Service Center op het nummer 02 626 50 50 (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20u en op zaterdag van 9 tot 12u30).

De bestemmingen waar u in het kader van het programma naartoe kunt reizen, en het benodigde aantal miles voor deze bestemmingen, worden weergegeven in de volgende programmatabel:

kaart

  Bestemming met het vliegtuig ** Miles
  Europa 1 15.000 / 20.000 ***
  Europa 2 20.000
  Noord-Afrika (Maghreb), de Azoren, de Canarische Eilanden en de eilanden in de Middellandse Zee 30.000
  Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada) en de eilanden in het noorden van de Atlantische Oceaan 55.000
  Centraal-Amerika, Mexico en de Caraiben 75.000
  Zuid-Amerika, Hawaii en Alaska 85.000
  Centraal- en Zuid-Afrika 70.000
  Nabije Oosten (Israël, Jordanië, Syrië, Libanon) 60.000
  Midden Oosten (Bahrein, Iran, Jemen, Koeweit, Oman, Palestina, Qatar, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Irak) Armenië, Georgië, Azerbeidzjan 70.000
  Azië 80.000
  Oceanië, Australië en Nieuw-Zeeland 100.000
  Bestemmingen met de trein **** Thalys Eurostar TGV® ICE 2de klas Miles
  Rijsel, Aken, Keulen 7500
  Parijs, Marne la Vallée, Düsseldorf 14.000
  Amsterdam 12.000
  Frankfurt 15.000
  Londen, Ashford 15.000
  Lyon, Marseille, Avignon, Grenoble, Chambéry, Moutiers, Bourg-St-Maurice 25.000
   Bestemmingen met de trein **** Thalys Eurostar TGV® ICE 1ste klas Miles
  Rijsel, Aken, Keulen 15.000
  Parijs, Marne la Vallée, Düsseldorf 28.000
  Amsterdam 24.000
  Frankfort 30.000
  Londen, Ashford 40.000
  Lyon, Marseille, Avignon, Grenoble, Chambéry, Moutiers, Bourg-St-Maurice 50.000

 

 

* Indien u geen toegang hebt tot internet, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het reisbureau op het nummer 02 626 59 95 (van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u30). U kiest optie 2 voor Nederlands en dan optie 1 om te reserveren.

** Met vertrek vanuit de 5 luchthavens in België (Luik, Charleroi, Zaventem, Antwerpen, Oostende), Parijs (Orly, Charles de Gaulle) of Amsterdam (Schiphol) en met als bestemming een internationale luchthaven. Ticket heen en terug, voor een vlucht in economy. Alle taksen (luchthaventaks, brandstoftaks, taksen op de dienstverlening aan passagiers, veiligheidstaksen of andere) vallen ten laste van de kaarthouder en worden op het moment van de reservatie in rekening gebracht via de Beobank World Travel MasterCard©. De luchthaventaksen worden niet bepaald door Beobank en zijn uiteraard ook niet ten gunste van Beobank. Deze taksen zijn afhankelijk van de kosten die worden aangerekend door onder andere de luchthavens en de luchtvaartmaatschappij, in functie van het type vlucht, het type vliegtuig en de regelgeving ter plaatse. De luchtvaartmaatschappij kan (per passagier) een toeslag aanrekenen bij de betaling met een kredietkaart. U kiest uw bestemming en data, maar niet de vliegtuigmaatschappij en de vluchturen.

*** 15.000 miles tijdens het laagseizoen, 20.000 miles tijdens het hoogseizoen (schoolvakanties).

**** Ticket heen en terug. Vertrek en terugkeer alleen van Brussel-Zuid.

Vragen & Antwoorden

Hoe lang blijven mijn miles geldig?

Uw miles zijn 4 jaar geldig, vanaf de uitreikingsdatum. Als u uw miles omzet in vliegtuig- of treintickets, dan moet u uw reis reserveren voor de vervaldatum van uw miles. Maar u hoeft niet noodzakelijk te reizen voor die datum. U kunt vliegtickets 11 maanden en treintickets 3 maanden op voorhand reserveren. Als er miles vervallen, dan informeren wij u daar 10 weken, 6 weken en 2 weken op voorhand over via uw rekeninguittreksel.

Kan ik miles bijkopen?

U wilt een vlucht of trein reserveren, maar hebt enkele miles te kort? Dan kunt u de ontbrekende miles bijkopen. U kunt tot 50% van uw gespaarde miles bijkopen aan 0,021 euro per mile. Deze kost wordt in rekening gebracht via uw Beobank World Travel Mastercard.

Kan ik kiezen wanneer en met welke luchtvaartmaatschappij ik vlieg?

U kiest zelf uw bestemming en uw reisdata, maar niet de luchtvaartmaatschappij en de vlucht- of treinuren.

Als ik miles omzet in vliegtuig- of treintickets, zijn er dan nog extra kosten?

Voor vliegtickets zijn alle taksen (luchthaventaks, brandstoftaks, taksen op de dienstverlening aan passagiers, veiligheidstaksen of andere) voor uw rekening. Ze worden op het moment van de reservatie in rekening gebracht via uw Beobank World Travel MasterCard. De taksen worden niet bepaald door Beobank en uiteraard niet uitbetaald aan Beobank. Ze zijn, onder meer, afhankelijk van de kosten die opgelegd worden door de luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen, van het soort vlucht en vliegtuig en van de plaatselijke wetgeving. De luchtvaartmaatschappij kan transactiekosten aanrekenen (per passagier) voor de betaling met kredietkaart.

Voor treintickets zijn er geen extra kosten.

Hoe kan ik mijn miles omzetten in vliegtuig- of treintickets?

Via dit formulier kunt u uw vlucht of trein reserveren. Houd uw World Travel lidmaatschapsnummer bij de hand (u vindt het op het uittreksel van uw Beobank World Travel Mastercard). De gegevens die u invult, worden doorgestuurd naar het reisbureau. Een medewerker van het reisbureau checkt de beschikbaarheden en neemt binnen de week contact met u op. U kunt daarna uw reservatie afronden. Uw ticket wordt pas definitief geboekt na uw bevestiging.

1 Enkel geldig op aankopen. Geven geen recht op miles: afhalingen in contanten, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten en overschrijvingen van de kredietkaartrekening. U kunt per kalenderjaar maximaal 45.000 miles sparen (de teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel van januari op nul gezet) en de miles blijven 4 jaar geldig. Beobank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het getrouwheidsprogramma te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht.

2 Voorstel geldig voor aanvragen tot en met 25/04/2021. Na de eerste aankoop met uw kaart (op voorwaarde dat u die doet binnen de 3 maanden na de toekenning van de kaart) krijgt u 5.000 miles op de rekening van uw kaart. U vindt deze terug op het rekeninguittreksel waarop uw eerste transactie staat vermeld.

3 Het bedrag van de kosten die aangerekend worden voor geldopvragingen wordt vermeld in de tarieven van de Bank. Er zijn enkele landen waar u de Beobank-kredietkaart niet kunt gebruiken.

Kredietopening, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Rentevoeten van kracht op 08/12/2020, kunnen gewijzigd worden.

 

Beobank NV/SA, Kredietgever, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel – BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX