Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Dit verandert er vanaf september 2019

Nieuwe regels vanaf september

Het nieuwe schooljaar begon officieel op 2 september 2019 en luidt het einde van de vakantie in. Traditioneel veranderen er ook heel wat regels die ons dagelijks leven beïnvloeden.

Rechtsbijstandsverzekering aftrekbaar

Vanaf september zijn algemene rechtsbijstandsverzekeringen fiscaal aftrekbaar, zodat je bij de volgende belastingaangifte een belastingvermindering krijgt. Niet op het volledige bedrag trouwens, want de korting bedraagt voor aanslagjaar 2020 40 procent van 310 euro of maximaal 124 euro. Met deze korting hoopt ontslagnemend justitieminister Koen Geens de toegang tot rechtshulp te vergemakkelijken. De fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering dekt ook contractuele bouw¬geschillen en echtscheidingen. De regeling geldt niet voor de rechtsbijstand die je bij een autoverzekering of familiale polis neemt.

Controle op rookverbod

In het bijzijn van kinderen onder de zestien jaar mag je niet roken in de auto, zelfs met het raam open. Die regel bestond al in Wallonië en geldt voortaan in het hele land. Vanaf september wordt er actief op gecontroleerd aan scholen. Inspecteurs van de FOD Volksgezondheid zullen postvatten aan de schoolpoort. Vooral bij basisscholen, kleuterscholen en crèches willen ze nagaan of volwassenen het rookverbod respecteren. Eerst wordt gesensibiliseerd, pas in een latere fase volgen boetes (vanaf 200 euro).

Onderwijshervorming

De hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen gaat van start in het eerste jaar van de eerste graad. Leerjaar na leerjaar wordt de nieuwe structuur geleidelijk uitgerold. In het eerste jaar krijgen de leerlingen naast 27 uur basisvorming nu ook een keuzegedeelte van 5 uur. Die 5 uur kunnen ze gebruiken voor zogenaamde differentiatiepakketten om ofwel te remediëren (zwakke punten in de basisvorming wegwerken) ofwel verder te verdiepen (uitdagen en nieuwe vakken leren kennen). 

Bovendien verdwijnt het B-attest na het eerste jaar. Dat wordt vervangen door een A-attest met verplichte remediëring in het tweede jaar. Een C-attest blijft mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Vanaf het tweede jaar kiest de leerling naast de basisvorming en differentiatie ook een zogenaamde basisoptie (bijvoorbeeld moderne talen & wetenschappen, STEM-technieken, economie & organisatie of sport). Nog meer dan vroeger heeft de studiekeuze een duidelijk doel: voorbereiden op het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt.

Aanmoedigingspremie opleidingskrediet

Werk je in de privésector en wil je jouw loopbaan onderbreken voor een opleiding? Dan kun je vanaf september een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid. Je moet hiervoor wel voldoen aan enkele voorwaarden. De Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) moet bijvoorbeeld een onderbrekingsuitkering voor tijdskrediet (met als motief opleiding) goedkeuren. En de opleiding moet gericht zijn op de arbeidsmarkt. In deze databank ontdek je welke opleidingen in aanmerking komen.
 

Hoe kunnen we u helpen?