Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Burgerlijke aansprakelijkheid

De Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Pechdienst en vervangwagen bij een ongeval

 • Een BOB BA waarborg wanneer u een vriend naar huis brengt met zijn wagen

 • Uitgebreide bijstand 24u/24u en 7d/7d

Burgerlijke aansprakelijkheid, verplicht in België

Burgerlijke aansprakelijkheid, verplicht in België

Elke eigenaar van een voertuig moet een verzekering voor Burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Die verplichte polis dekt de materiële en lichamelijke schade die u aan derden toebrengt bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Veel meer dan zomaar een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekeringsformule Burgerlijke aansprakelijkheid van ACM Belgium NV biedt een voordelige en flexibele oplossing die perfect is afgestemd op wat u nodig hebt :

Inbegrepen in de Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering: 

 • Schade aan derden veroorzaakt door het verzekerd voertuig: tot €120.067.665 voor materiële schade en onbeperkt voor lichamelijke schade.
 • U geniet 24u/24 en 7d/7 van bijstand en pechverhelping bij een ongeval.
 • De BOB BA-waarborg verzekert de wagen van uw vriend wanneer u hem naar huis brengt met zijn wagen.
 • Wanneer u van voertuig verandert, blijft uw oude niet verkochte of niet overgedragen wagen automatisch verzekerd gedurende maximaal 60 dagen.
 • Repatriëring van het voertuig en de passagiers in geval van immobilisatie in het buitenland (EU + landen aangeduid in de algemene voorwaarden).

 

De voornaamste schade die niet wordt gedektVoornaamste beperkingen
 • De schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan al dan niet toegelaten wedstrijden of behendigheidsritten.
 • De schade aan het verzekerde voertuig
 • De schade die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen.
 • De schade aand de vervoerde goederen.
 • In bepaalde gevallen kunnen wij een recht van verhaal uitoefenen. U vindt deze gevallen in de Algemene Voorwaarden.
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven voor de BOB BA-waarborg

De volledige lijst met dekkingen, uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Hebt u een uitgebreidere dekking nodig voor uw wagen? Ontdek dan ons evolutief Omniumgamma.

Bijstand na een ongeval

Bijstand na een ongeval

Bij een ongeval in België geniet u 24u/24 en 7d/7 van Mini assistance. Die omvat pechverhelping of het takelen van uw auto naar een garage in de buurt, en een vervangwagen gedurende maximaal vijf dagen.

Repatriëring van het voertuig en de passagiers in geval van immobilisatie in het buitenland (EU en landen aangeduid in de algemene voorwaarden)

Meer bijstand nodig? Kies dan voor Maxi assistance.

Verzekeraar: AWP P& C NV, Belgian Branch (Allianz global assistance)

Meer info
Optioneel: nóg meer bescherming

Optioneel: nóg meer bescherming

U kunt uw verzekering aanvullen met bijkomende waarborgen:

     -  Rechtsbijstand Auto

     -  Bescherming van de bestuurder

Deze bijkomende opties zijn beschikbaar in de verschillende formules van de Beobank Autoverzekering van ACM Belgium NV.

Meer info

Een probleem? Geef snel en makkelijk uw schade aan!

Via Beobank Mobile en Beobank Online

Doe uw schadeaangifte via Beobank Mobile of Beobank Online

 1. Antwoord op enkele eenvoudige vragen.
 2. Voeg nuttige documenten toe (foto's, facturen...).
 3. Iedere stap van de aangifte wordt geregistreerd, u kan dus altijd later afronden.
 4. Van zodra uw aangifte behandeld is, deelt een beheerder u de volgende stappen mee.
 5. U kan de status van uw dossier altijd online opvolgen.

Naar uw persoonlijke klantenzone


Hulp nodig bij een schadegeval aan uw auto? Alvorens maatregelen te nemen voor dringende herstellingen, contacteer Mondial Assistance op +32 2 773 61 05, 24/24u en 7/7d.

Per telefoon

Het is ook mogelijk uw schade telefonisch aan te geven.

+32 (0) 2 405 17 45

Iedere werkdag van 9u00 tot 18u00.


Hulp nodig bij een schadegeval aan uw auto? Alvorens maatregelen te nemen voor dringende herstellingen, contacteer Mondial Assistance op +32 2 773 61 05, 24/24u en 7/7d.

Nuttige documenten

Vind meer informatie over de autoverzekering via onze blog

Welk type autoverzekering kiest u voor uw nieuwe wagen?

BA, Mini Omnium, Full Omnium, … hoe kiest u uw autoverzekering?

Hebt u een autoverzekering nodig voor uw nieuw voertuig? Welke formule kiest u dan om uw wagen te verzekeren?
De dieselwagen blijft er in Vlaanderen sterk op achteruit gaat

Een nieuwe auto kopen: een berekend avontuur?

Ben je er al uit of je voor diesel, benzine, CNG of een hybride opteert? En wat is het totale kostenplaatje van een nieuwe wagen? En betaal je de aankoopprijs best in één keer of loont het de moeite om je terugbetalingen te spreiden?

Productinfo en condities

Producttype

De Beobank Autoverzekering is een product van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.
 

ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de Beobank Autoverzekering.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be;
 • de klantendienst van ACM Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar complaints@acm.be ;
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van ACM Belgium NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.